Instalacja i konfiguracja serwera WWW w Windows Server 2008

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Dodanie roli serwera sieci Web (IIS)

Serwerweb1.png

Serwerweb2.png

Do ustawień standardowych dodałem obsługę ASP.NET oraz przekierowania HTTP

Serwerweb3.png

Serwerweb4.png

Serwerweb5.png

Serwerweb6.png

Po instalacji

Po instalacji serwera IIS pojawia się na dysku systemowym folder Inetpub, strony standardowo umieszczamy z podfolderze wwwroot (oczywiście można to zmienić).

Serwerweb7.png

Możemy wywołać stronę startową naszego serwera WWW poprzez http://localhost.

Serwerweb8.png

Do zarządzania serwerem IIS służy menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS). Możemy go wywołać poprzez %windir%\system32\inetsrv\InetMgr.exe albo narzędzia administracyjne, albo z menedżera serwera.

Serwerweb9.png

Serwerweb10.png

Publikacja strony WWW

Gotową stronę umieszczamy w %SystemRoot%\inetpub\wwwroot

Serwerweb11.png

Jak widać, strona wyświetla się poprawnie.

Serwerweb12.png

Jakby strona zamiast naszej strony pojawiała się domyślna. To znaczy, że musimy zmienić dokument domyślny lub kolejność na liście. Akurat nowa strona to index.html, który jest na liście, w dodatku przed domyślnym iisstart.htm.

Serwerweb13.png

Serwerweb14.png

Strony błędów

Ustawimy wyświetlanie własnej strony błędów 404. Musimy ją utworzyć i skopiować do katalogu strony.

Serwerweb21.png

Serwerweb20.png

Przypisujemy stronę do błędu 404.

Serwerweb22.png

Ustawiamy wyświetlanie strony błędów zamiast szczegółowej

Serwerweb23.png

Jak widać wszystko działa prawidłowo.

Serwerweb24.png

Przekierowanie HTTP

Tworzymy katalog wirtualny.

Serwerweb25.png

Ustawiamy przekierowanie HTTP

Serwerweb26.png

Teraz po wpisaniu w przeglądarkę http://localhost/soisk zostaniemy przekierowani na soisk.info