Jak napisać projekt? - technik informatyk

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Co musi zawierać projekt?

Pamiętaj, nie przyswajaj pamięciowo, bezkrytycznie rozwiązań arkuszy z poprzednich lat. Zestawów w każdym roku jest 8, różnią się jeśli chodzi o rozpisanie projektu. Opanowanie pamięciowe, bezkrytyczne i bezrefleksyjne może bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Pracę rozpocznij od zapoznania się z arkuszem, przeczytaj wnikliwie. Na drugiej stronie arkusza masz wymienione punkty, które muszą się znaleźć w pracy. Te punkty w zależności od zadania mogą się różnić. Poniżej 2 przykłady z 2009 roku.

Egzaminti1.jpg

Ten układ jest przejrzysty. Punkty masz wymienione bezpośrednio tak jak mają być w pracy. Pamiętaj, że punkt 6 dodajesz w formie wydruków ze zrzutami ekranu, nie wpisujesz go w arkusz.

Egzaminti2.jpg

W tym przypadku piszemy pierwsze 4 punkty po kolei. Punktem 5 jest punkt 2 z dokumentacji, czyli wnioski o poprawności... Dodatkowo dodajesz wydruki ze zrzutami ekranu.

Jak widać, oba projekty różnią się punktem 5. I nie chodzi tylko o nazewnictwo, ponieważ inne są wymagania jeśli chodzi o zawartość. Jeśli ktoś w ciemno nauczy się standardowych wskazówek dla użytkownika... a ma wypisać wnioski o poprawności... niestety nie zdobędzie żadnego punktu. Różnice zostaną wyjaśnione później.

I jeszcze jeden przykład, na podstawie arkusza z 2006 roku

Egzaminti6.jpg

Tutaj pojawił się punkt rejestr kolejno wykonywanych czynności... W następnych latach twórcy arkuszy nie powracali raczej do tego punktu. Pojawił się na egzaminach próbnych WSIP. Co powinien zawierać zostanie opisane niżej.

Tytuł pracy egzaminacyjnej zgodny z treścią zadania

Egzaminti3.jpg

Tytuł do tej pory tworzyło się na podstawie strony drugiej. Po słowie "opracuj" macie tytuł. Podałem przykład na podstawie arkusza z 2009 roku, gdzie akurat tytuł był krótki (podobnie w kluczach z 2007 i 2008 roku). Punktowano wtedy tylko słowa zlokalizowanie oraz usunięcie usterki. Czasami punktowane też było dodatkowo sformułowanie zabezpieczenie systemu komputerowego. Oczywiście w tym roku może być całkiem inaczej.

Założenia do projektu realizacji prac wynikające w treści zadania i załącznika

Generalnie, aby mieć komplet punktów wystarczy streścić cały załącznik 1. Nie pomijajcie żadnego z punktów załącznika, gdyż wszystko jest punktowane. Tego jest sporo, ale pamiętaj możesz to streścić. Pamiętaj używaj podpunktów, nie jest to obowiązkowe, ale praca jest bardziej przejrzysta.

Lista przyczyn usterki systemu komputerowego

Tutaj musisz wykazać się wiedzą. Nie masz jak we wcześniejszych punktach nic podane na tacy. Masz wywnioskować na podstawie opisu co jest nie tak z komputerem. Czyli możesz się mylić. Do komputera usiądziesz przecież za chwilę. Nikt ci punków nie odejmie. Pamiętaj używaj podpunktów.

Wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki systemu komputerowego

Wypisujesz co będziesz robił z komputerem, aby usunąć usterki. Tutaj musisz się wykazać. Możesz tutaj zdobyć aż 20 punktów. Każdą z czynności opisuj dokładnie. Nie uznawaj, że coś jest oczywiste i wynika z wcześniejszej. Pamiętaj dostajesz 4 godziny czasu, dobrze je wykorzystaj, nie wychodź po 2. Naprawdę jest co pisać.

Przykładowo: jeśli przypuszczasz, że komputer jest zagrożony infekcją wirusową, to nie piszesz tylko,że instalujesz program antywirusowy. Należałoby napisać:

  • instaluje program antywirusowy
  • aktualizuje program
  • aktualizuje bazę wirusów
  • skanuje komputer programem antywirusowym
  • usuwam wirusy
  • ustawiam program antywirusowy w tryb automatycznych aktualizacji
  • program antywirusowy ustawiam w trybie monitora.

Oczywiście pewnie nie wszystkie podpunkty będą obecnie punktowane, ale bywały takie lata, że właśnie każdy z nich był punktowany. Pamiętajcie lepiej napisać za dużo, niż za mało.

Rejestr kolejno wykonywanych czynności

Na egzaminach w ostatnich latach nie było tego punktu (był w arkuszach z 2006 roku). Pojawił się ostatnio na egzaminach próbnych WSIP. Co należy napisać w tym punkcie. Dokładnie to samo co w punkcie wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki systemu komputerowego, tylko w czasie przeszłym. Jeśli w wykazie pisałeś instaluje, teraz piszesz zainstalowałem.

Potwierdzenie wykonania prac związanych z wykonaniem projektu

Ten punkt może mieć różną nazwę. Nie jest ona istotna, gdyż w arkuszu nic nie piszecie. Wykonujecie zadanie egzaminacyjne i wklejacie zrzuty ekranu do edytora tekstu. Cały dokument jest następnie drukowany prze członka komisji i oddawany wam do kontroli. Jeśli coś się nie zgadza, zawsze możesz powtórzyć całą operację.

Jak rozmieścić zrzuty na stronie?

Dokładne wskazówki będą zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Poniżej 2 przykłady z 2009 roku, jak widać wskazania były różne

Egzaminti4.jpg

Główną różnicą polegała na ilości zrzutów oraz orientacji strony.

Egzaminti5.jpg

Pamiętajcie, że to musi być czytelne. To jest najważniejsza część pracy. Do zdobycia jest aż 40 punktów. Jeśli zrzuty wam się "rozjeżdżają" to zastosować możecie tabele. Zastosujcie nagłówek i stopkę. W nagłówku zamieszczacie PESEL, a w stopce numerację stron. Zrzuty jest dobrze numerować i tytułować.

Pamiętajcie dużo czytelniej wygląda praca, jeśli wykonujecie zrzut samego okna, a nie całego pulpitu. Czyli preferujcie alt print screen, a nie sam print screen

Wskazania dla użytkowników komputera lub Wnioski o poprawności

Z reguły jest ostatnim punktem. Do tej pory zdarzały się dwa warianty, w zależności od zadania, czyli:

  • wskazówki dla użytkownika...
  • wnioski o poprawności...

Pamiętajcie jaka jest kolejność, Pierwsze 4 punkty projektu, następnie wykonanie zadania na komputerze i zrzuty i na końcu ponownie siadacie do arkusza i piszecie punkt 5.

Jaka jest różnica między tymi wariantami

Załóżmy,że waszym zadaniem było odwirusowanie komputera.

Wskazania:

Należy okresowo skanować komputer w poszukiwaniu infekcji przy zastosowaniu aktualnej bazy wirusowej.

Wnioski:

Zainstalowano i zaktualizowano program antywirusowy. Po przeskanowaniu komputer wolny od wirusów.

We wskazaniach masz napisać co ma robić użytkownik w przyszłości, aby komputer chodził bezawaryjnie. We wnioskach piszesz co zrobiłeś, aby komputer chodził poprawnie. Ważne jest skupienie się na skutkach, czyli niekoniecznie powtarzasz to co było w wykazie działań tylko opisujesz efekt. Jeśli problemem były wirusy to efektem jest komputer wolny od wirusów. Jeśli np. problemem był niewyraźny obraz na monitorze to efektem jest obraz ostry.

Praca jako całość

Tego nie wpisujesz w pracy, ale za taki punkt przyznaje punkty egzaminator. Punty dostajecie za to czy praca jest estetyczna, czytelna, poprawna merytorycznie i językowo, uporządkowana, logiczna.