Jednostka informacji

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sprawa niby banalna, ale niestety taką nie jest. Panuje w tej kwestii olbrzymie zamieszanie.

Kwestia bezsporna

Najmniejszą jednostką informacji jest bit (b). Może przybierać tylko dwie wartości 0 lub 1. Wyższe jednostki to:

  • półbajt (ang. nybble) – 4 bity;
  • oktet (ang.octet) – 8 bitów;
  • bajt (ang.byte, symbol: B) – pierwotnie najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. W praktyce jeden bajt może zawierać dowolną liczbę bitów. Obecnie używany wyłącznie do oznaczania 8 bitów (czyli oktetu).

Nieszczęsne przedrostki SI

Jeśli nie wiesz co to przedrostki SI, to czytaj tu [1]

Przedrostki SI są idealne dla systemu dziesiętnego. Informatyka, jak wiadomo, opiera się na systemie binarnym (dwójkowym). I tak:

Kilobajt to wg SI 103 B, czyli jakby nie liczyć 1000, choć zawsze przyjmowano 1024B, czyli 210

Czyli problem polega na tym, że używa się przedrostki typowe dla systemu dziesiętnego dla systemu dwójkowego.

I tak używano/używa się:

Nazwa Symbol Używano/Używa się powinno być wg SI
kilobajt KB* 1024 B, czyli 210 B 1000 B, czyli 103 B
megabajt MB 1024 KB, czyli 210 KB 1000 KB, czyli 103 KB
gigabajt GB 1024 MB, czyli 210 MB 1000 MB, czyli 103 MB
terabajt TB 1024 GB, czyli 210 GB 1000 GB, czyli 103 GB
petabajt PB 1024 TB, czyli 210 TB 1000 TB, czyli 103 TB
eksabajt EB 1024 PB, czyli 210 PB 1000 PB, czyli 103 PB
zettabajt ZB 1024 EB, czyli 210 EB 1000 EB, czyli 103 EB
jottabajt YB 1024 ZB, czyli 210 ZB 1000 ZB, czyli 103 ZB

*W dodatku niezgodnie z symbolami SI używano skrótu kilo jako K zamiast k.

Wprowadzenie przedrostka dwójkowego

Ponieważ użycie przedrostków SI może wprowadzać w błąd w 1998 r. IEC, czyli Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna zaproponowało metodę wyeliminowania rozbieżności. Polega ona na dodaniu po znaku mnożnika (pisanym zawsze wielką literą) litery i, i zastąpienie drugiej sylaby nazwy mnożnika przez bi (od binarny). Przykładowo KiB, czyli kibibajt ma oznaczać 1024 bajty, w odróżnieniu od kB, czyli kilobajta oznaczającego 1000 bajtów.

Nazwa Symbol IEC Mnożnik
kibibajt KiB 210 B = 10241 B
mebibajt MiB 220 B = 10242 B
gibibajt GiB 230 B = 10243 B
tebibajt TiB 240 B = 10244 B
pebibajt PiB 250 B = 10245 B
eksbibajt EiB 260 B = 10246 B
zebibajt ZiB 270 B = 10247 B
jobibajt YiB 280 B = 10248 B

Propozycja ta przyjmuje się jednak bardzo powoli.

Ćwiczenie interaktywne z przeliczanie jednostek