Kalibracja monitora

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Można tego dokonać przy pomocy plansz albo przeznaczonego do tego programu np. CheckeMON 1.1

Checkmon1.jpg

Można wykorzystać 10 testów:

  • solid colors (jednolite kolory)- gdzie można zobaczyć czy kolory wyświetlane są prawidłowo.
  • convergence dots (punkty zbieżności) - wyświetlane są punkty, które powinny być zbieżne.
  • convergence lines (linie zbieżności) - analogicznie jak wyżej.
  • color gradients (kolory gradientów) - wyświetlane kolory nie powinny się zlewać, powinno się odróżniać odcienie.
  • color spectrum (widmo kolorów) - powinno być widoczne całe widmo.
  • geometry (geometria) - najprościej mówiąc okrąg ma wyglądać jak okrąg, a nie elipsa.
  • moire interference - zjawisko występujące tylko w monitorach CRT. Test sprawdza zakłócenia.
  • crosstalk (przesłuch) - przejście między kolorami powinno być ostre. Nie powinny się rozmazywać.
  • power supply (zasilanie) - jeśli macie zasilanie słabej jakości to podczas wyświetlania bloku ekran może zmieniać kształt.
  • phase (faza) - jak podają twórcy programu jest to trudne do wyjaśnienia w kilku słowach, wiec się nie pokuszę :)