Linux Ubuntu - Instalacja i konfiguracja serwera Apache2

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instalacja serwera Apache2

W terminalu wpisujemy sudo apt install apache2

Po instalacji

Po zainstalowaniu serwera Apache2 i wpisaniu w przegladarkę http://localhost widzimy stronę startową Apache'a.

Apache2-1.png

Na niej zawarty jest taki krótki przewodnik dotyczący konfiguracji.

Domyślna ścieżka do strony startowej

Domyślnie strona znajduję się w /var/www/html/index.html

Dokumentacja Apache2

Dokumentacja dotycząca konfiguracji w UBUNTU znajduje się w /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz

Pliki konfiguracyjne Apache2

Pliki konfiguracyjne znajdują się w lokalizacji /etc/apache2/

Kilka ćwiczeń

Zmiana lokalizacji katalogu ze stroną

Domyślny katalog na strony znajduje się w lokalizacji /var/www/html/

Wchodzimy do pliku 000-default.conf znajdującego się w lokalizacji /etc/apache2/sites-available/, czyli przykładowo sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Znajdujemy wpis DocumentRoot /var/www/html. Edytujemy, zmieniając lokalizację. Dobrą praktyką jest zrobienie kopii wpisu i zakomentowanie go poprzez #.

Apache2-2.png

Podobnie edytujemy plik apache.conf, przykładowo poprzez sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Znajdujemy wpis <Directory /var/www/>. Zmieniamy na swoją nową ścieżkę, w moim przypadku na /www. Oczywiście dobrze jest zachować starą wersję przez skomentowanie.

Apache2-3.png

Restartujemy usługę sieciową sudo service apache2 restart

Oczywiście w podanej przez nas lokalizacji musi znajdować się strona.

Jak widać poniżej nowa strona działa poprawnie.

Apache2-4.png

Zmiana domyślnego numeru portu

Domyślnie, jak wiadomo apache2 używa portu 80. Numer ten można oczywiście zmienić. Trzeba dokonać zmian w 2 plikach.

Należy wyedytować plik ports.conf w lokalizacji /etc/apache2. Zmieniamy wpis Listen 80, np. na Listen 8080.

Apache2-5.png

Należy także zmienić zawartość pliku pliku 000-default.conf znajdującego się w lokalizacji /etc/apache2/sites-available/

Odnajdujemy wpis <VirtualHost *:80> i zmieniamy na <VirtualHost *:8080>

Apache2-6.png

Restartujemy usługę sieciową sudo service apache2 restart

Jak widać poniżej strona działa na nowym porcie.

Apache2-7.png