Linux Ubuntu - konfiguracja GRUB2

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


GNU GRUB

Program rozruchowy, umożliwiający uruchomienie wielu systemów operacyjnych. W Ubuntu 14.04, na którym się opieram występuje grub2 (poniżej wersji 9.10 był grub).

Ubuntuinstalacja16.png

Pliki konfiguracyjne

Konfigurację GRUB2 zmieniamy dokonując zmian w /etc/default/grub oraz wydająć komendę update-grub

/boot/grub/grub.cfg

Pliku nie powinno się edytować ręcznie. Jest tworzony automatycznie na podstawie innych plików.

/etc/grub.d

Katalog ze skryptami. Wczytywane są po wydaniu polecenia update-grub i ich instrukcję są dołączane do /boot/grub/grub.cfg

/etc/default/grub

Jak wspomniano wyżej GRUB2 zmieniamy poprzez edycję tego pliku oraz koniecznie wydająć komendę update-grub

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

Edycja pliku /etc/default/grub

GRUB_DEFAULT=0 O oznacza pierwszy wpis, 1 oznacza drugi wpis i tak dalej. W naszym przypadku automatycznie ładowane jest Ubuntu. Jeśli chciałbym ładować Windows musiałbym wpisać 4, bo jest 5 wpisem.

GRUB_DEFAULT="Windows 7 (loader) (na /dev/sda1)" można użyć także nazwy.

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 jeśli mamy jeden OS to ekran wyboru systemu nie jest wyświetlany

GRUB_TIMEOUT=10 tutaj ustawiamy długość wyświetlania ekranu wyboru systemu (w sekundach). Możemy wpisać -1, aby czekał na wybór i nie przechodził do ładowania po określonym czasie.

GRUB_INIT_TUNE="480 440 1" ustawienie dźwięku, wartości liczbowe można zmieniać. Domyślnie to ustawienie jest nieaktywne.


Przykład ustawienia ładowania domyślego Windows oraz zmiany długości wyświetlania ekranu na 5 sekund:

uczen@linux:~$ sudo nano /etc/default/grub
[sudo] password for uczen:
GRUB_DEFAULT=4
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
uczen@linux:~$ sudo update-grub
Generating grub configuration file ...
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic
Znaleziono obraz initrd: /boot/initrd.img-3.13.0-32-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Znaleziono Windows 7 (loader) (na /dev/sda1)
gotowe