Linux Ubuntu - korzystanie z pomocy

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


man

Nazwa pochodzi od ang. Manual – instrukcja obsługi. Służy do wyświetlania stron pomocy.

man <polecenie>

Przykładowo:

man ls

Manls.png

Aby wyjść z manuala należy nacisnąć q

Czasami nazwa nie jest jednoznaczna. Np. passwd oznacza polecenie do zmiany hasła, nazwę pliku oraz słuzy do obliczania haszy.

uczen@localhost:~$ man -f passwd                       
passwd (5)      - the password file                    
passwd (1)      - change user password                   
passwd (1ssl)    - compute password hashes                 
uczen@localhost:~$ whatis passwd                       
passwd (5)      - the password file                    
passwd (1)      - change user password                   
passwd (1ssl)    - compute password hashes 

Do sprawdzenia nazw służą polecenia man -f lub whatis

Po wpisanie man passwd standardowo załaduje się sekcja 1, czyli passwd (1). Jeśli chcemy np. poczytać sekcję 5, czyli na temat pliku z hasłami musimy wpisać man 5 passwd W ogromie poleceń możemy zapomniać nazwę której szukamy. Tutaj z pomocą przychodzi man -k słowo_kluczowe Przykładowo man -k permission zwróci nam polecenia związane z uprawnieniami.

uczen@localhost:~$ man -k permission                     
access (2)      - check real user's permissions for a file         
chmod (2)      - change permissions of a file               
eaccess (3)     - check effective user's permissions for a file      
euidaccess (3)    - check effective user's permissions for a file      
faccessat (2)    - check user's permissions of a file relative to a direc...
faked (1)      - daemon that remembers fake ownership/permissions of fi...
faked-sysv (1)    - daemon that remembers fake ownership/permissions of fi...
faked-tcp (1)    - daemon that remembers fake ownership/permissions of fi...
fchmod (2)      - change permissions of a file               
fchmodat (2)     - change permissions of a file relative to a directory f...
ioperm (2)      - set port input/output permissions  

Zamiennie można użyć apropos permission

uczen@localhost:~$ apropos permission                    
access (2)      - check real user's permissions for a file         
chmod (2)      - change permissions of a file               
eaccess (3)     - check effective user's permissions for a file      
euidaccess (3)    - check effective user's permissions for a file      
faccessat (2)    - check user's permissions of a file relative to a direc...
faked (1)      - daemon that remembers fake ownership/permissions of fi...
faked-sysv (1)    - daemon that remembers fake ownership/permissions of fi...
faked-tcp (1)    - daemon that remembers fake ownership/permissions of fi...
fchmod (2)      - change permissions of a file               
fchmodat (2)     - change permissions of a file relative to a directory f...
ioperm (2)      - set port input/output permissions   

Użycie --help

Pomoc systemową uzyskujemy poprzez:

polecenie --help

Przykładowo:

ls --help

Helpls.png

Ubuntu Desktop Guide

Otwórzmy dash, wpiszmy pomoc i kliknijmy w ikonę. Uruchomi się Ubuntu Desktop Guide.

Ubuntupomoc1.png

Ubuntupomoc2.png