Linux Ubuntu - nadzorowanie uprawnień do plików i folderów

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Sprawdzanie zezwoleń

Zezwolenia do plików i folderów sprawdzamy poprzez ls -l

uczen@linux:/$ ls -l
razem 92
drwxr-xr-x  2 root root 4096 sty 12 2015 bin
drwxr-xr-x  3 root root 4096 sty 12 2015 boot
drwxrwxr-x  2 root root 4096 sty 12 2015 cdrom
drwxr-xr-x 15 root root 4100 mar 8 10:12 dev
drwxr-xr-x 129 root root 12288 mar 8 10:13 etc
drwxr-xr-x  3 root root 4096 sty 12 2015 home
Zezwolenia Użytkownik Grupa
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sty 12 2015 bin

Pamiętać należy, że użytkownik, jest tutaj używany w znaczeniu właściciel.

zezwolenia

Przykład zezwoleń do katalogu: drwxr-xr-x

Jak widać zezwolenia zajmują 10 znaków.

identyfikator typu obiektu Użytkownik (U) Grupa (G) Inni (O)
d rwx r-x r-x
identyfikator typu obiektu opis
- zwykły plik
d katalog
b specjalny plik blokowy
c specjalny plik znakowy
l połączenie symboliczne
p nazwany potok
s gniazdo


r odczyt (read)
w zapis (write)
x wykonywanie (execute)

chmod

Polecenie chmod służy do zmiany zezwoleń dostępu do plików i katalogów.

Przykład zastosowania systemu literowego:

chmod u-x nazwa_pliku odebranie użytkownikowi prawa do wykonywania

chmod g+w nazwa_pliku nadanie prawa do zapisu dla grupy

chmod a-x nazwa_pliku odebranie wszystkim (a=ugo) prawa do wykonywania

chmod a=rwx nazwa_pliku nadanie wszystkim praw przez przypisanie, w tym przypadku nadanie rwx

chmod go=rx nazwa_pliku przypisanie grupie i innym prawa do odczytu i wykonywania

Można również ustawiać zezwolenia numerycznie, gdzie:

odczyt (read) r 4
zapis (write) w 2
wykonywanie (execute) x 1

Oczywiście te wartości się sumują. I tak rwx=7, rw=6 itp.

Przykład zastosowania systemu numerycznego:

chmod 777 nazwa_pliku nadanie pełnych praw (7=rwx) do pliku dla wszystkich użytkowników (7 dla u, 7 dla g i 7 dla o)

chmod 700 nazwa_pliku nadanie pełnych praw dla użytkownika, pozbawienie reszty praw.

chmod 755 nazwa_pliku Nadanie pełnych praw dla użytkownika, odczytu i wykonywania dla grupy i innych

Dla łatwiejszego zrozumienia zebrałem wcześniejsze informacje i zamknąłem w poniższym obrazku.

Chmod.jpg

Uprawnienia w środowisku graficznym

Do sprawdzenia i zmiany uprawnień używamy nautilusa.

Ubuntuuprawnienia1.png

Poniżej pokazano uprawnienia do katalogu

Ubuntuuprawnienia2.png

Poniżej dla porównania ls -l

uczen@linux:~$ ls -l
razem 92
drwxrwxr-x 2 uczen uczen 4096 mar 2 13:44 k1

Tworzenie i usuwanie plików = rwx

Dostęp do plików = r-x

Poniżej pokazano uprawnienia do pliku

Ubuntuuprawnienia3.png

Poniżej dla porównania ls -l

uczen@linux:~/k1$ ls -l
razem 0
-rw-rw-r-- 1 uczen uczen 0 mar 2 13:42 lista.txt

chown

Wkrótce wrzucę. Na razie chown --help

chgrp

Wkrótce wrzucę. Na razie chgrp --help

Ćwiczenia

Zezwolenia ustawiamy jednym poleceniem.

 1. W katalogu domowym załóż katalog k1. Ustaw mu numerycznie zezwolenia drwxrw-r--.
 2. Odbierz innym możliwość odczytu (system literowy).
 3. Dodaj grupie możliwość wykonywania (system literowy).
 4. Przypisz wszystkim możliwość odczytu, zapisu oraz wykonywania (system literowy).
 5. Odbierz grupie i innym możliwość zapisu (system literowy).
 6. Nadaj numerycznie zezwolenia dr-xrw-r--.
 7. Przypisz grupie i innym odczyt i wykonywanie (system literowy).
 8. Załóż w katalogu k1 plik tekstowy p1.txt. Ustaw mu numerycznie zezwolenia -rw-r--r--.
 9. Numerycznie ustaw dla katalogu k1 i całej jego zawartości zezwolenia odczytu i wykonywania.
 10. Załóż katalog k2 przypisując mu uprawnienia drwx------, ale nie masz korzystać z polecenia chmod.