Linux Ubuntu - operacje na plikach i katalogach

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


ls

Polecenie ls służy do wyświetlania zawartości katalogów. Domyślnie wyświetla listę w kolejności alfabetycznej, w kolumnach.

Przykład:

uczen@linux:/$ ls
bin  cdrom etc  initrd.img lost+found mnt proc run  srv tmp var
boot dev  home lib     media    opt root sbin sys usr vmlinuz

Ćwiczenia

 1. Wyświetl zawartość katalogu głównego w kolejności alfabetycznej odwrotnej.
 2. Wyświetl zawartość katalogu głównego w wierszach.
 3. Wyświetl posortowaną zawartość katalogu głównego (standardowe sortowanie wg wielkości).
 4. Wyświetl zawartość katalogu głównego rekurencyjnie (z zawartością podkatalogów).
 5. Wyświetl zawartość katalogu domowego używając długiego formatu wyjściowego.
 6. Wyświetl zawartość katalogu domowego używając długiego formatu wyjściowego, ale bez informacji o grupach.

cd

Polecenie cd służy do przemieszczania się między katalogami.

Przykład:

cd / przejście do katalogu głównego
cd /home przejście do katalogu /home
cd lub cd ~ przejście do katalogu domowego
cd ~uczen przejście do katalogu domowego użytkownika uczen
cd - przejście wstecz
cd .. przejście do katalogu nadrzędnego (czyli w górę)
cd ../.. przejście dwa katalogi w górę

touch

Polecenie touch służy do tworzenia pliku lub zmiany daty jego modyfikacji lub dostępu.

Przykład tworzenia pliku: touch nazwa_pliku

Jeśli taki plik już istnieje to zmienimy datę jego modyfikacji lub dostępu.

mkdir

Polecenie mkdir służy do tworzenia katalogów.

Przykłady:

mkdir pliki stworzyliśmy folder pliki
mkdir k1 k2 założenie dwóch katalogów
mkdir europa/polska/gdynia -p założenie drzewa katalogów

Można również tworząc katalog od razu ustawić uprawnienia.

uczen@linux:~$ mkdir --mode=755 k3
uczen@linux:~$ ls -l
drwxrwxr-x 2 uczen uczen 4096 mar 2 12:25 k1
drwxrwxr-x 2 uczen uczen 4096 mar 2 12:25 k2
drwxr-xr-x 2 uczen uczen 4096 mar 2 12:30 k3

rmdir

Polecenie rmdir służy do usuwania pustych katalogów.

Przykład: rmdir nazwa_katalogu

rm

Polecenie rm służy do usuwania plików lub katalogów

Przykłady:

rm nazwa_pliku usunięcie pliku
rm -r europa usunięcie katalogu europa z całą zawartością

cp

Polecenie cp służy do kopiowania plików i katalogów.

Przykłady:

cp lista.txt kopia_lista.txt skopiowanie pliku lista.txt pod nazwą kopia_lista.txt w bieżącym katalogu
cp lista.txt k1 skopiowanie pliku lista.txt do katalogu k1
cp lista.txt k1/kopia_lista.txt skopiowanie pliku lista.txt do katalogu k1 pod nazwą kopia_lista.txt

mv

Polecenie mv służy do przenoszenie plików i folderów. Można nim również zmieniać nazwy.

Przykłady:

mv lista.txt lista2.txt zmiana nazwy pliku lista.txt na lista2.txt
mv lista2.txt k1 przeniesienie pliku lista2.txt z katalogu bieżącego do katalogu k1

Nautilus

Możemy również wykonywać operacje na plikach i folderach w środowisku graficznym. Służy do tego nautilus. Uruchamiany go poprzez launcher.

Nautilusubuntu2.png

Nautilusubuntu.png

Ćwiczenia

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy w konsoli.

Ameryka=>
	Kanada
	Meksyk
	USA=>Chicago
       Dallas
       Miami
 1. Załóż drzewo katalogów (wg powyższego schematu).
 2. Udowodnij poprawność hierarchii odpowiednim poleceniem (wyświetl listę rekurencyjnie).
 3. Będąc w katalogu Kanada załóż plik tekstowy KFC w katalogu Dallas.
 4. Będąc w katalogu Kanada załóż w katalogu Meksyk katalog Acapulco.
 5. Będąc w katalogu Kanada sprawdź zawartość katalogu USA (w pełnym formacie, ale bez nazwy grupy).
 6. Będąc w katalogu Kanada przekaż listę katalogu głównego do pliku tortilla.txt. Plik ten ma znajdować się w folderze Meksyk.
 7. Wyświetl ostatni wiersz pliku tortilla.txt
 8. Będąc w katalogu Kanada skopiuj plik tortilla.txt do katalogu Dallas.
 9. Będąc w katalogu Dallas zmień nazwę pliku tortilla.txt na nachos.txt.
 10. Usuń katalog Meksyk z całą zawartością.