Linux Ubuntu - operacje na plikach tekstowych

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


echo

Polecenie służy do wypisywania tekstu na ekranie.

Przykładowo:

uczen@linux:~$ echo "jakiś tekst"
jakiś tekst

Oczywiście standardowe wyjście można przekierować do pliku, w efekcie tworząć lub modyfikując pliki. W przykładzie poniżej stworzono dwa pliki tekstowe.

uczen@linux:~$ echo "To jest zawartość pierwszego pliku" > 1.txt
uczen@linux:~$ echo "To jest zawartość drugiego pliku" > 2.txt

Pojedyńczy znak > nadpisuje dane, podwójny >> dopisuje dane.

cat

Służy do odczytywania plików tekstowych oraz łączenia ich, stąd też pochodzi nazwa polecenia cat (ang. concatenate – łączyć)

Odczytanie pliku

cat nazwa_pliku.txt

uczen@linux:~$ cat inwokacja.txt
Inwokacja
Litwo! Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie, 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie" 

Odczytanie kilku plików

cat 1.txt 2.txt

uczen@linux:~$ cat 1.txt 2.txt
To jest zawartość pierwszego pliku
To jest zawartość drugiego pliku

Stworzenie pliku tekstowego z kilku plików

cat 1.txt 2.txt > 3.txt

uczen@linux:~$ cat 1.txt 2.txt > 3.txt
uczen@linux:~$ cat 3.txt
To jest zawartość pierwszego pliku
To jest zawartość drugiego pliku

more i less

Użycie cat do odczytania długiego tekstu powoduje, że tekst "przeleci". Oczywiście w środowisku GUI można użyć myszki do przewijania, ale środowisku tekstowym już nie. Użycie poleceń more nazwa_pliku lub less nazwa_pliku powoduje wyświetlenie tekstu wierszami. Less tym rózni się od more, że w less można przewijać tekst w obie strony.

head

Domyślnie head wyświetli pierwszych 10 wierszy tekstu. Oczywiście możemy wyświetlić dowolną liczbę wierszy, poprzez head -n, gdzie n jest liczbą wierszy.

tail

Domyślnie tail wyświetli 10 ostatnich wierszy tekstu. Oczywiście możemy wyświetlić dowolną liczbę wierszy, poprzez tail -n, gdzie n jest liczbą wierszy.

Edytor tekstu nano

Nano jest konsolowym edytorem tekstu. Aby go uruchomić wpisujemy w konsoli nano lub nano nazwa_pliku, aby przejść od razu do edycji pliku.

Nano1.png

W dolnej części widać polecenia, zapisane w zagadkowej dla większości uczniów formie, czyli ^X Wyjdź. Oznacza to CTRL X

Edytor tekstu gedit

Edytor tekstu działający w środowisku GUI. Jeśli uruchamiamy z konsoli wpisujemy gedit lub gedit nazwa_pliku

Gedit1.png

sort

Polecenie sort służy do sortowania, jak nietrudno się domyślić.

Ćwiczenie: Stwórz plik z imionami uczniów z klasy, zapisz pod nazwą klasa.txt. Następnie posortuj imiona w kolejności od a do z (zapisz jako klasa2.txt). Następnie posortuj imiona w kolejności od z do a (zapisz jako klasa3.txt)