Linux Ubuntu - sprawdzanie konfiguracji sprzętowej za pomocą terminala

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Egzamin zawodowy technik informatyk

Ostatnio na egzaminie pojawiły się zadania ze sprawdzania konfiguracji sprzętowej w terminalu. Przykładowo poniżej zaprezentuje to na podstawie egzaminu z czerwca 2020, zadanie 2. Do wypełnienia była tabela, gdzie gdzie obok zadanych parametrów trzeba było wpisać użyte polecenie. Trzeba było zidentyfikować co najmniej 5 z 6 elementów.

Ubuntu-egzamin-ram1.png

Jak widać poniżej użyto polecenia dmidecode -t memory. Nie zapomnij o sudo.

Ubuntu-dmidecode1.png

Można też posłużyć się poleceniem lshw. Nie zapomnij o sudo.

Ubuntu-lshw1.png

Polecenie dmidecode

Jak sprawdzić inne parametry sprzętowe za pomocą dmidecode? Wpisujmy sudo dmidecodec -t i widzimy co mozemy sprawdzić

ubuntu@ubuntu:~$ dmidecode -t
dmidecode: option requires an argument -- 't'
Type number or keyword expected
Valid type keywords are:
 bios
 system
 baseboard
 chassis
 processor
 memory
 cache
 connector
 slot

Przykładowo chcemy wyświetlić informacje o procesorze to wpisujemy sudo dmidecode -t processor

ubuntu@ubuntu:~$ sudo dmidecode -t processor
# dmidecode 3.1
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.1.1 present.

Handle 0x004E, DMI type 4, 48 bytes
Processor Information
	Socket Designation: U3E1
	Type: Central Processor
	Family: Core i5
	Manufacturer: Intel(R) Corporation
	ID: EA 06 09 00 FF FB EB BF
	Signature: Type 0, Family 6, Model 158, Stepping 10
	Flags:
		FPU (Floating-point unit on-chip)
		VME (Virtual mode extension)
		DE (Debugging extension)
		PSE (Page size extension)
		TSC (Time stamp counter)
		MSR (Model specific registers)
		PAE (Physical address extension)
		MCE (Machine check exception)
		CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
		APIC (On-chip APIC hardware supported)
		SEP (Fast system call)
		MTRR (Memory type range registers)
		PGE (Page global enable)
		MCA (Machine check architecture)
		CMOV (Conditional move instruction supported)
		PAT (Page attribute table)
		PSE-36 (36-bit page size extension)
		CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
		DS (Debug store)
		ACPI (ACPI supported)
		MMX (MMX technology supported)
		FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
		SSE (Streaming SIMD extensions)
		SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
		SS (Self-snoop)
		HTT (Multi-threading)
		TM (Thermal monitor supported)
		PBE (Pending break enabled)
	Version: Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz
	Voltage: 0.9 V
	External Clock: 100 MHz
	Max Speed: 4000 MHz
	Current Speed: 3900 MHz
	Status: Populated, Enabled
	Upgrade: Other
	L1 Cache Handle: 0x004B
	L2 Cache Handle: 0x004C
	L3 Cache Handle: 0x004D
	Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
	Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
	Part Number: To Be Filled By O.E.M.
	Core Count: 4
	Core Enabled: 4
	Thread Count: 8
	Characteristics:
		64-bit capable
		Multi-Core
		Hardware Thread
		Execute Protection
		Enhanced Virtualization
		Power/Performance Control

Polecenie lshw

Pełna informacja o sprzęcie to po prostu wpisanie sudo lshw

Wkleję tylko fragment.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo lshw
ubuntu           
  description: Notebook
  product: Precision 3530 (0820)
  vendor: Dell Inc.
  serial: J5L9TQ2
  width: 64 bits
  capabilities: smbios-3.1 dmi-3.1 smp vsyscall32
  configuration: boot=normal chassis=notebook family=Precision sku=0820 uuid=44454C4C-3500-104C-8039-CAC04F545132
 *-core
    description: Motherboard
    product: 0YM64G
    vendor: Dell Inc.
    physical id: 0
    version: A00
    serial: /J5L9TQ2/CNCMK008980002/
   *-firmware
     description: BIOS
     vendor: Dell Inc.
     physical id: 0
     version: 1.2.5
     date: 06/22/2018
     size: 64KiB
     capacity: 15MiB
     capabilities: pci pnp upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppynec int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb smartbattery biosbootspecification netboot uefi
   *-memory
     description: System Memory
     physical id: 42
     slot: System board or motherboard
     size: 16GiB
    *-bank:0
       description: SODIMM DDR4 Synchronous 2667 MHz (0.4 ns)
       product: 16ATF2G64HZ-2G6E1
       vendor: Micron Technology
       physical id: 0
       serial: 1D3C676B
       slot: DIMM A
       size: 16GiB
       width: 64 bits
       clock: 2667MHz (0.4ns)

Można też użyć wersji skróconej sudo lshw -short. Generalnie macie helpa i mana :)

buntu@ubuntu:~$ sudo lshw -short
H/W path         Device   Class     Description
==============================================================
                  system     Precision 3530 (0820)
/0                 bus      0YM64G
/0/0                memory     64KiB BIOS
/0/42                memory     16GiB System Memory
/0/42/0               memory     16GiB SODIMM DDR4 Synchronous
/0/42/1               memory     DIMM [empty]
/0/4b                memory     256KiB L1 cache
/0/4c                memory     1MiB L2 cache
/0/4d                memory     8MiB L3 cache
/0/4e                processor   Intel(R) Core(TM) i5-8300H CP
/0/100               bridge     Intel Corporation
/0/100/1              bridge     Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6t
/0/100/1/0             display    GP107GLM [Quadro P600 Mobile]
/0/100/2              display    Intel Corporation
/0/100/4              generic    Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6t
/0/100/8              generic    Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 
/0/100/12              generic    Cannon Lake PCH Thermal Contr
/0/100/14              bus      Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI 
/0/100/14/0       usb1    bus      xHCI Host Controller
/0/100/14/0/1            input     USB Optical Mouse
/0/100/14/0/2      scsi3   storage    Mass Storage
/0/100/14/0/2/0.0.0   /dev/sdb  disk      31GB Flash Disk
/0/100/14/0/2/0.0.0/0  /dev/sdb  disk      31GB 
/0/100/14/0/2/0.0.0/0/1 /dev/sdb1 volume     29GiB Windows FAT volume
/0/100/14/0/a            generic    5880
/0/100/14/0/b            multimedia   Integrated_Webcam_HD
/0/100/14/0/e            communication Bluetooth wireless interface
/0/100/14/1       usb2    bus      xHCI Host Controller
/0/100/14/1/4      scsi4   storage    Ultra
/0/100/14/1/4/0.0.0   /dev/sdc  disk      30GB Ultra
/0/100/14/1/4/0.0.0/0  /dev/sdc  disk      30GB 
/0/100/14/1/4/0.0.0/0/1 /dev/sdc1 volume     28GiB Windows NTFS volume
/0/100/14.2             memory     RAM memory
/0/100/14.3       wlo1    network    Wireless-AC 9560 [Jefferson P
/0/100/15              bus      Intel Corporation
/0/100/15.1             bus      Intel Corporation
/0/100/16              communication Cannon Lake PCH HECI Controll
/0/100/17              storage    82801 Mobile SATA Controller 
/0/100/1c              bridge     Intel Corporation
/0/100/1c.5             bridge     Intel Corporation
/0/100/1c.5/0            generic    RTS525A PCI Express Card Read
/0/100/1f              bridge     Intel Corporation
/0/100/1f.3             multimedia   Cannon Lake PCH cAVS
/0/100/1f.4             bus      Cannon Lake PCH SMBus Control
/0/100/1f.5             bus      Cannon Lake PCH SPI Controlle
/0/100/1f.6       eno2    network    Ethernet Connection (7) I219-
/0/1           scsi2   storage    
/0/1/0.0.0        /dev/sda  disk      500GB TOSHIBA MQ01ACF0
/0/1/0.0.0/1       /dev/sda1 volume     127MiB reserved partition
/0/1/0.0.0/2       /dev/sda2 volume     465GiB Windows NTFS volume
/1                 power     DELL GD1JP65

Ćwiczenia

Proszę uruchomić Ubuntu w wersji live na komputerze (VirtualBox wykluczony) i wykonać poniższe zadania. Dokumentacja na zrzutach ekranu lub zdjęciach. Szukane elementy mają być zaznaczone w programie graficznym, sam zrzut mnie nie interesuje. Szukać na nim nie będę.

 1. Proszę podać typ, wielkość i nr seryjny pamięci RAM.
 2. Proszę podać jaką masz wersję procesora (np. Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz).
 3. Proszę podać nr seryjny i producenta płyty głównej.
 4. Proszę podać informacje o wielkości dysków twardych, logicznej lokalizacji (np. /dev/sda1).
 5. Proszę podać następujące informacje o karcie sieciowej: przepustowość, adres MAC.