Linux Ubuntu - systemctl

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Systemctl to narzędzie służące do zarządzania procesami systemowymi w systemie operacyjnym Linux. Jest to podstawowe narzędzie do zarządzania serwerami w systemie Ubuntu i innych dystrybucjach Linux.

Sprawdzenie stanu usługi

Możesz użyć tej komendy, aby sprawdzić stan usługi, na przykład, aby sprawdzić, czy serwer Apache jest włączony:

systemctl status apache2

Uruchomienie usługi

Możesz użyć tej komendy, aby uruchomić usługę, na przykład, aby uruchomić serwer Apache:

sudo systemctl start apache2

Zatrzymanie usługi

Możesz użyć tej komendy, aby zatrzymać usługę, na przykład, aby zatrzymać serwer Apache:

sudo systemctl stop apache2

Restart usługi

Możesz użyć tej komendy, aby zrestartować usługę, na przykład, aby zrestartować serwer Apache:

sudo systemctl restart apache2

Włączenie usługi przy starcie systemu

Możesz użyć tej komendy, aby włączyć usługę przy starcie systemu, na przykład, aby włączyć serwer Apache przy starcie systemu:

sudo systemctl enable apache2

Wyłączenie usługi przy starcie systemu

Możesz użyć tej komendy, aby wyłączyć usługę przy starcie systemu, na przykład, aby wyłączyć serwer Apache przy starcie systemu:

sudo systemctl disable apache2

Wyświetlenie listy wszystkich usług

Możesz użyć tej komendy, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych usług w systemie Ubuntu:

systemctl list-units --type=service

Wyświetlenie stanu usług w trybie tekstowym

Możesz użyć tej komendy, aby wyświetlić stan usług w trybie tekstowym:

systemctl status

Wyświetlenie stanu usług w trybie graficznym

Możesz użyć tej komendy, aby wyświetlić stan usług w trybie graficznym:

systemctl status --full --no-pager