Linux Ubuntu - zarządzanie procesami

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


top

Polecenie top wyświetla listę najważniejszych procesów systemowych. Lista jest odświeżana. Wyświetlane są procesy najbardziej obciążające procesor oraz pamięć. Informacje z pierwszej kolumny, czyli PID (process id) wykorzystujemy m.in. do zamykania procesów.

top - 11:11:15 up 11 min, 2 users, load average: 1,31, 1,64, 1,21
Tasks: 157 total,  1 running, 156 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 8,0 us, 32,8 sy, 0,3 ni, 58,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
KiB Mem:  1025988 total,  772492 used,  253496 free,  17048 buffers
KiB Swap: 1046524 total,    0 used, 1046524 free.  385336 cached Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND   
 2058 uczen   20  0 350120 114260 34704 S 14,8 11,1  0:31.83 compiz    
 1058 root   20  0 142492 39404 10508 S 14,5 3,8  0:28.67 Xorg     
 3109 uczen   20  0 138136 17304 12808 S 6,1 1,7  0:04.56 gnome-termi+ 
 3168 uczen   20  0  6648  1468  1088 R 1,3 0,1  0:01.84 top     
 1825 uczen   20  0 118632 13880 10500 S 1,0 1,4  0:00.98 ibus-ui-gtk3 
  4 root   20  0    0   0   0 S 0,6 0,0  0:02.64 kworker/0:0 
 1785 uczen   20  0  48116  6588  3604 S 0,6 0,6  0:01.43 ibus-daemon 
 1807 uczen   20  0 149088 19740 11280 S 0,6 1,9  0:01.96 unity-setti+ 
 1812 uczen   20  0 117036 20004 14728 S 0,6 1,9  0:00.86 hud-service 
  44 root   20  0    0   0   0 S 0,3 0,0  0:01.10 kworker/u2:2 
 1518 root   20  0  25936  1020  736 S 0,3 0,1  0:02.80 VBoxService 
 1835 uczen   20  0 119384 15256 11428 S 0,3 1,5  0:01.60 unity-panel+ 
 1953 uczen   20  0  31092  5936  3404 S 0,3 0,6  0:00.38 ibus-engine+ 
 2170 uczen   20  0  54108  9016  6928 S 0,3 0,9  0:00.44 unity-fallb+ 
 2179 uczen   20  0 225164 23908 18340 S 0,3 2,3  0:02.55 nautilus   
  1 root   20  0  4556  2568  1444 S 0,0 0,3  0:07.93 init     
  2 root   20  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.06 kthreadd

Aby zamknąć proces naciśnij k. Pojawi się PID to signal/kill [default pid = 2058]. Domyślnie chce zabić compiz, ale zabijmy proces odpowiedzialny za top, czyli w moim wypadku 3168 (u was oczywiście PID będzie inny). Pojawi się Send pid 3464 signal [15/sigterm]. Możemy potwierdzić poprzez enter (wtedy jest domyślny kill, czyli 15)

ps

Polecenie ps służy do wyświetlania procesów.

uczen@linux:~$ ps
 PID TTY     TIME CMD
 2484 pts/0  00:00:00 bash
 2535 pts/0  00:00:00 ps

Polecenie bez opcji wyświetla tylko procesy mające ten sam efektywny identyfikator użytkownika (EUID), co bieżący użytkownik, oraz podłączone do tego samego terminala, do którego podłączona jest osoba uruchamiająca ps.

Użycie opcji daje nam więcej możliwości.

uczen@linux:~$ ps -aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.6 0.2  4552 2564 ?    Ss  11:42  0:08 /sbin/init
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:42  0:00 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:42  0:00 [ksoftirqd/0]
root     4 0.2 0.0   0   0 ?    S  11:42  0:03 [kworker/0:0]
root     5 0.0 0.0   0   0 ?    S<  11:42  0:00 [kworker/0:0H]
root     7 0.3 0.0   0   0 ?    S  11:42  0:04 [rcu_sched]
root     8 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:42  0:00 [rcu_bh]

Widoczne powyżej wykorzystanie ps -aux zostało tylko częściowo wklejone.

Możemy ułatwić sobie wyszukiwanie używając grep. Na przykładzie widać wyszukanie procesu odpowiedzialnego za przeglądarkę firefox.

uczen@linux:~$ ps -aux |grep firefox
uczen   2685 12.9 10.1 468100 103956 ?    Sl  13:01  0:09 /usr/lib/firefox/firefox
uczen   2753 0.0 0.0  5920  824 pts/9  S+  13:02  0:00 grep --color=auto firefox

kill

Kill wysyła podany sygnał do danego procesu. Przeważnie używa się go do kończenia procesów.

Przykładowo: kill 2222 Zostanie wysłany domyślny sygnał 15 w celu poprawnego zamknięcia procesu.

kill -9 2222 lub kill -kill 2222 Zostanie wysłany sygnał 9 w celu bezwarunkowago unicestwienia procesu


Wybrane sygnały:

Numer Pełna nazwa Krótka nazwa Opis
1 SIGHUP HUP Zawieszenie zwykle kończące proces
2 SIGINT INT Przerwanie zwykle kończące proces
3 SIGQUIT QUIT Wyjście zwykle kończące proces
9 SIGKILL KILL Zabicie
15 SIGTERM TERM Poprawne zakończenie procesu
18 SIGCONT CONT Wznawia zatrzymany proces
19 SIGSTOP STOP Zatrzymuje proces bez utraty danych


CTRL C lub CTRL Z

Wpisz ping localhost. Naciśnj kombinację CTRL C. Następnie wpisz ping localhost. Naciśnj kombinację CTRL Z.

CTRL C przerwanie procesu, czyli sygnał 2
CTRL Z zatrzymanie procesu, czyli sygnał 19

killall

Polecenie killall zamyka wszystkie procesy mające w nazwie podany tekst jako argument. Standardowo wysyła sygnał SIGTERM, czyli 15.

Przykład 1:

killall firefox zamyka procesy mające w nazwie firefox

Przykład 2:

uczen@linux:~$ killall -v firefox
Zabito firefox(2724) sygnałem 15
uczen@linux:~$