NXC dźwięki

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opisując wcześniej NXC instrukcje warunkowe i pętle użyliśmy poleceń odnoszących się do dźwięków, teraz zostanie to dokładniej wyjaśnione.


Odgrywanie dźwięków

W temacie NXC instrukcje warunkowe i pętle użyliśmy polecenia PlaySound(acode); przykładowo PlaySound(SOUND_DOUBLE_BEEP);

Poniżej lista aCode

aCode         Resulting Sound   cyfrowo
SOUND_CLICK      key click sound     0
SOUND_DOUBLE_BEEP   double beep       1
SOUND_DOWN      sweep down       2
SOUND_UP       sweep up        3
SOUND_LOW_BEEP    error sound       4
SOUND_FAST_UP     fast sweep up      5

Można też posłużyć się cyframi od 0 do 5, np. PlaySound(1);

Przykłady zastosowania PlaySound(acode); są w zlinkowanym wyżej temacie, więc nie będę się powtarzać

Odtwarzanie z pliku

Służy do tego polecenie PlayFile("Nazwa_pliku.rso")

task main()
{
PlayFile("Woops.rso");
Wait(3000);
}

Można też użyć polecenia PlayFileEx("Nazwa_pliku.rso", głośność 0-4, pętla TRUE FALSE);

task main()
{
PlayFileEx("startup.rso", 3, true);
Wait(3000);
}

Oczywiście trzeba wcześniej wgrać plik .rso do pamięci. W BricxCC robimy to poprzez Tools => NXT explorer. Możemy też konwertować pliki do formatu .rso poprzez Tools => Sound conversion.

Odgrywanie tonów

Najpierw posłużymy się poleceniem PlayTone(frequency, duration), czyli podajemy częstotliwość z hz oraz czas trwania.

task main()
{
PlayTone(440, 400);
Wait(500);
PlayTone(294, 400);
Wait(500);
}

Poniżej częstotliwości (frequency) i odpowiadające im dźwięki

dźwięk  3  4  5  6  7  8   9
B    247 494 988 1976 3951 7902
A#    233 466 932 1865 3729 7458
A    220 440 880 1760 3520 7040 14080
G#      415 831 1661 3322 6644 13288
G       392 784 1568 3136 6272 12544
F#      370 740 1480 2960 5920 11840
F       349 698 1397 2794 5588 11176
E       330 659 1319 2637 5274 10548
D#      311 622 1245 2489 4978 9956
D       294 587 1175 2349 4699 9398
C#      277 554 1109 2217 4435 8870
C       262 523 1047 2093 4186 8372

Można też użyć rozszerzonej wersji, czyli PlayToneEx(frequency, duration, volume, loop)

Głośność (volume) ma zakres 0-4

Pętla (loop) przyjmuje wartości logiczne true albo false)

task main()
{
PlayToneEx(262,400,3,FALSE); Wait(500);
PlayToneEx(294,400,3,FALSE); Wait(500);
PlayToneEx(330,400,3,FALSE); Wait(500);
PlayToneEx(294,400,3,FALSE); Wait(500);
PlayToneEx(262,1600,3,FALSE); Wait(2000);
}