NXC stałe i zmienne

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Deklarowanie stałych

#define a 75
#define b 5000
task main()
{
OnFwd(OUT_BC, a);
Wait(b);
Off(OUT_BC);
}

Do deklarowania stałych służy #define. Następnie podajemy nazwę i wartość. Efekt działania programu jest oczywisty. Jak ktoś nie rozumie, proszę przeczytać NXC sterowanie serwomotorem

Deklarowanie zmiennych

Możemy zadeklarować następujące typy zmiennych:

 • bool
 • byte
 • char
 • int
 • short
 • long
 • unsigned
 • float
 • mutex
 • string
 • Structures
 • Arrays

Zmienne są świetnie opisane w dokumentacji [1]

Przykład użycia zmiennej typu integer

Poniżej prosty program powodujący, że robot jedzie ze zmienną prędkością. Co 1 sekundę moc serwomotorów zwiększa się o 20%.

int a;
task main()
{
a=20;
repeat(4)
     {
     OnFwd(OUT_BC, a);
     Wait(1000);
     a+=20;
     }
Off(OUT_BC);
}

Przeanalizujmy

int a; deklaracja zmiennej a, w tym przypadku jest to zmienna globalna.

a=20;Przypisaliśmy wartość do zmiennej.

repeat(4)kod między {} ma się powtórzyć 4 razy.

OnFwd(OUT_BC, a); Serwomotory B i C mają moc przypisaną do zmiennej a.

a+=20;Można też to zapisać a=a+20;, czyli wartość a jest zwiększana o 20.