Przydziały dyskowe

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przydziały dyskowe pozwalają na kontrolę ilości miejsca na dysku dla każdego użytkownika i partycji dyskowej. Wielkość zajętego obszaru dysku można konfigurować niezależnie dla każdego użytkownika, niezależnie od tego, gdzie na dysku znajdują się jego pliki i foldery. Cechy przydziałów dyskowych są następujące:

  • wykorzystanie przestrzeni dyskowej oparte jest na prawie własności do plików i folderów. Gdy użytkownik kopiuje lub zapisuje nowy plik na partycji NTFS, miejsce jakie zajmuje plik zajmuje obciąża przydział dyskowy użytkownika,
  • przydział dyskowy nie uwzględnia kompresji plików. Limit jest obciążany wielkością plików nieskompresowanych,
  • ilość wolnego miejsca dla aplikacji bazuje na limicie przydziału dyskowego,
  • przydziały dyskowe są niezależne dla każdej partycji NTFS, nawet gdy są zlokalizowane na jednym dysku fizycznym,
  • istnieje możliwość określenia limitu, którego przekroczenia spowoduje jedynie poinformowanie użytkownika o tym fakcie.


Ustawienie przydziału 500 MB. Często uczniowie pomijają opcję "Odmów miejsca na dysku ...". Niestety wtedy to nie działa

Przydziały dysk1.jpg

Jeśli chcemy ustawić indywidualne przydziały dla poszczególnych użytkowników musimy wejść we wpisy przydziałów

Przydziały dysk2.jpg

Przydziały dysk3.jpg

Możemy zmienić wielkość przydziału lub całkiem go usunąć.

Przydziały dysk4.jpg