Skrypty w zasadach grupy

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Do zasad grupy dodamy skrypt mapujący dysk sieciowy. Oczywiście trzeba na serwerze udostępnić folder. U mnie jest to \\server\sieciowy. Następnie piszemy albo kopiujemy skrypt. Zapisujemy pod nazwą mapuj.vbs

Option Explicit  
Dim objNetwork  
Set objNetwork = Wscript.CreateObject("Wscript.Network")  
objNetwork.MapNetworkDrive "X:", "\\Server\sieciowy"

Jak widać zostanie zmapowany udział \\Server\sieciowy jako dysk X:

Skryptygpo.jpg

Edytujemy polisę.

Skryptygpo1.jpg

Interesuje nas konfiguracja użytkownika => ustawienia systemu Windows => Skrypty => logowanie

Skryptygpo2.jpg

Skopiujemy skrypt do domyślnej lokalizacji.

Skryptygpo3.jpg

Skryptygpo4.jpg

Dodamy skrypt.

Skryptygpo5.jpg

Skryptygpo6.jpg

Skryptygpo7.jpg

Skryptygpo8.jpg

Jakby nie działało od razu. Piszemy standardowo gpupdate /force

Skryptygpo9.jpg

Jak widać na stacji roboczej po zalogowaniu widać, że dysk został zmapowany.

Skryptygpo10.jpg