Typowe zadania, najczęściej pojawiające się w etapie praktycznym

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniżej macie kilka najbardziej typowych zadań dla etapu praktycznego egzaminu dla technika informatyka.

Kontrolowanie dostępu za pomocą uprawnień dla systemu plików NTFS

Jeśli chcesz korzystać z zabezpieczeń NTFS musisz wyłączyć proste udostępnianie plików.


Na zrzucie nie widać zakładki zabezpieczenia

Zabezpieczenia ntfs1.jpg

Wybierz narzędzia => opcje folderów i odznacz opcje proste udostępnianie plików (zalecane)

Zabezpieczenia ntfs2.jpg

Pojawiła się zakładka zabezpieczenia

Zabezpieczenia ntfs3.jpg

Lista ACL (dostępu)

Zabezpieczenia ntfs4.jpg

Usuwanie użytkowników i grup, które nie mają mieć dostępu do folderu.

Zabezpieczenia ntfs5.jpg

Pojawił się komunikat oznajmiający, że nie można tego uczynić, gdyż obiekt dziedziczy uprawnienia. Aby to zrobić wchodzimy w zaawansowane

Zabezpieczenia ntfs6.jpg

Wyłączamy dziedziczenie oraz klikamy kopiuj. Wybranie opcji usuń spowodowałoby usunięcie wszystkich użytkowników i grup.

Zabezpieczenia ntfs7.jpg

Teraz możemy usunąć zbędnych użytkowników.

Zabezpieczenia ntfs8.jpg

Administrator po zalogowaniu się na swoje konto nie ma dostępu do zabezpieczonego folderu. Może ominąć zabezpieczenia zmieniając właściciela. Oczywiście pozostali użytkownicy nie mogą tego uczynić.

Zabezpieczenia ntfs9.jpg

Zabezpieczenia ntfs10.jpg

Zabezpieczenia ntfs11.jpg

Tworzenie kont użytkowników wraz z przypisaniem do grupy

Do zarządzania kontami najwygodniej użyć zarządzenie komputerem Aby dodać użytkownika postępuj zgodnie ze zrzutami.

Zarzadzanie kontami1.jpg

Zarzadzanie kontami2.jpg

Zarzadzanie kontami3.jpg

Domyślnie każde utworzone w ten sposób konto należy do grupy użytkownicy, czyli jest kontem z ograniczeniami. Mimo wszystko dobrze jest pokazać w pracy egzaminacyjnej zrzut z przynależnością użytkownika do grupy.

Na poniższych zrzutach pokazano jak dodać użytkownika do grupy administratorzy

Zarzadzanie kontami4.jpg

Zarzadzanie kontami5.jpg

Zarzadzanie kontami6.jpg

Zarzadzanie kontami7.jpg

Zarzadzanie kontami8.jpg

Usuwanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania

AVG

Instalacja programu antywirusowego

Antywirus1.jpg

Antywirus2.jpg

Aktualizacja baz programu antywirusowego

Jak widać na zrzucie bazy programu są stare. Należy je zaktualizować.

Antywirus3.jpg

W warunkach egzaminacyjnych nie macie dostępu do Internetu. Aktualizacji należy dokonać z pliku.

Antywirus4.jpg

Antywirus5.jpg

Antywirus6.jpg

Antywirus7.jpg

Skanowanie komputera i usuwanie wirusów

Na zrzucie widać skanowanie dysku programem antywirusowym. Widać również, że skanowanie odbywa się przy pomocy aktualnej bazy.

Antywirus8.jpg

Program automatycznie po znalezieniu wirusa usuwa go.

Antywirus9.jpg

Włączenie ochrony rezydentnej (trybu monitora)

Antywirus10.jpg

Naciśnij lewy przycisk myszy, aby wejść do ustawień szczegółowych.

Antywirus11.jpg

Włączenie automatycznych aktualizacji programu antywirusowego

Antywirus12.jpg

Naciśnij lewy przycisk myszy, aby wejść do ustawień szczegółowych.

Antywirus13.jpg

Kaspersky Anti-Virus

Instalacja programu antywirusowego

Instalacjakaspersky9.jpg

Aktywacja programu

UWAGA: na zrzutach egzaminacyjnych tego nie umieszczacie. Zrzuty zamieszczam tylko w celu edukacyjnym. Tylko wersja płatna, znaczy z kluczem pozwoli na aktualizację programu. Wersja 30 dniowa wymaga połączenia z Internetem. Jeśli wybierzecie aktywuj później, nie będzie możliwa aktualizacja.

Instalacjakaspersky10.jpg

Instalacjakaspersky11.jpg

Instalacjakaspersky12.jpg

Aktualizacja baz programu antywirusowego

Poniższe zrzuty dosyć dokładnie przedstawiają proces aktualizacji bazy z plików. Oczywiście na egzaminie tylu zrzutów nie potrzeba robić. Tutaj zostały wklejone dla lepszego zrozumienia tematu.

Jak widać baza wirusów jest stara. Wchodzimy w ustawienia

Instalacjakaspersky21.jpg

Wchodzimy w aktualizacja => konfiguruj

Instalacjakaspersky22.jpg

Wybieramy zakładkę źródło uaktualnień

Instalacjakaspersky23.jpg

Instalacjakaspersky24.jpg

Dodajemy folder, w którym znajduje się aktualna baza.

Instalacjakaspersky25.jpg

Uruchamiamy aktualizację.

Instalacjakaspersky26.jpg

Instalacjakaspersky27.jpg

Instalacjakaspersky28.jpg

Jak widać aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Instalacjakaspersky29.jpg

Po restarcie komputera widzimy, że mamy uaktualnioną bazę.

Instalacjakaspersky30.jpg

UWAGA: Kaspersky Anti-Virus przy aktualizacji szuka czarnej listy. Tam są umieszczone klucze, które są zbanowane. Na których nie można przeprowadzić aktualizacji. Po przekopiowaniu plików lokalnie i próbie aktualizacji wyskoczy błąd. Komputer musi być przynajmniej raz zaktualizowany online, wtedy ten plik się pojawi. W warunkach egzaminacyjnych nie ma na to czasu, dlatego w moim przypadku daje pliki z serwera aktualizacji znajdującego się na szkolnym serwerze.

Skanowanie komputera i usuwanie wirusów

Wybieramy pełne skanowanie komputera.

Instalacjakaspersky33.jpg

Możemy wejść w szczegóły

Instalacjakaspersky34.jpg

Jak widać znaleziono i usunięto 3 pliki zarażone testowym wirusem eicar.

Instalacjakaspersky36.jpg

Włączenie ochrony rezydentnej (trybu monitora)

Należy pamiętać o włączeniu ochrony rezydentnej.

Instalacjakaspersky31.jpg

Włączenie automatycznych aktualizacji programu antywirusowego

Należy włączyć automatyczne aktualizacje.

Instalacjakaspersky32.jpg

Aktualizacja systemu operacyjnego oraz ustawienie go w tryb automatycznych aktualizacji

To zadanie w sumie nie występuje osobno. Jest logiczną kontynuacją zadania związanego z usuwaniem wirusów. Wiadomo, że niezaktualizowany OS może być przyczyną problemów z wirusami. Zawsze na płycie dostajecie aktualizację systemu, np. Service Pack 3. Należy go zainstalować, następnie ustawić komputer w tryb automatycznych aktualizacji.

Uwaga: Nie wiedzieć czemu, nie zawsze jest to punktowane bezpośrednio w kluczu. Ale występują w nim punkty za "inne czynności", taka otwarta furtka którą zostawia twórca zadania egzaminacyjnego. Oczywiście te inne czynności muszą wynikać z treści zadania.

Instalacja oprogramowania

Chyba najłatwiejsze z możliwych zadań. Czasem ograniczające tylko do zainstalowania programu, czasem wymagane jest w nim wykonanie jakiejś czynności.

Poniżej przykłady zadań z kilku arkuszy.

  • Zadanieegzaminacyjne1.jpg

Jak widać należy zainstalować program do odczytu plików pdf (np. Adobe Reader) oraz odczytać plik telefony.pdf. Czynność powinno się udokumentować zrzutem otworzonego w programie pliku.

  • Zadanieegzaminacyjne2.jpg

Należy przeprowadzić instalację programu WinRar.

  • Zadanieegzaminacyjne3.jpg

Należy przeprowadzić instalację pakietu biurowego OpenOffice. Otworzyć plik w edytorze tekstu Writer, a następnie zapisać plik jako doc.

  • Zadanieegzaminacyjne4.jpg

Należy przeprowadzić instalację programu 7zip

  • Zadanieegzaminacyjne5.jpg

Należy przeprowadzić instalację pakietu biurowego OpenOffice. Otworzyć plik w arkuszu kalkulacyjnym Calc, a następnie zapisać plik jako xls.


Zapraszam do przeczytania również artykułu Inne zadania, które pojawiły się w etapie praktycznym