Windows 10 - Konsola MMC

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Konsola MMC

Z angielskiego Microsoft Management Console. Konsola do zarządzania systemami operacyjnymi z rodziny Windows. Ma elastyczny interfejs, umożliwiający dodawanie przystawek (snap-in)

Najbardziej znaną konsolą jest zarządzanie komputerem, w której ulokowano najczęściej używane przystawki.

Mmc1.png

Tworzenie własnej konsoli

Wpisujemy w uruchom mmc

Mmc2.png

Mmc3.png

Mmc4.png

Mmc5.png

Mmc6.png

Opcje

Wchodząc w plik => opcje możemy ustalić prawa do modyfikowania konsoli

Mmc7.png

Tryb autorski

Udziela użytkownikom pełnego dostępu do wszystkich funkcji programu MMC, łącznie z możliwośćią dodawania lub usuwania przystawek, tworzenia nowych okien, tworzenia widoków i zadań dla bloku zadań i wyświetlania wszystkich cześci drzewa.

Tryb użytkownika - pełny dostęp

Uniemożliwia użytkownikom dodawanie lub usuwanie przystawek i zmienianie właściwości konsoli przystawki. Użytkownicy mają pełny dostęp do drzewa.

Tryb użytkownika - ograniczony dostęp, wiele okien

Zapobiega uzyskiwaniu przez użytkowników dostępu do obszarów drzewa, które nie są widoczne w oknach konsoli przystawek.

Tryb użytkownika - ograniczony dostęp, jedno okno

Otwiera konsolę przystawek w trybie pojedynczego okna i zapobiega uzyskiwaniu przez użytkowników dostępu do obszarów drzewa, które nie są widoczne w tym pojedynczym oknie konsoli przystawek.