Windows 10 - Kopia zapasowa z historii plików

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Włączenie kopii zapasowej z historii plików

Wchodzimy w ustawienia kopii zapasowej.

Kopiazapasowazhistorii1.png


Teraz musimy dodać dysk.


Kopiazapasowazhistorii2.png


U mnie nie znaleziono dysku, gdyż komputer posiada jedną partycję na jednym dysku. Dlatego wykonamy kopię na dysku sieciowym.


Kopiazapasowazhistorii3.png

Kopiazapasowazhistorii4.png

Kopiazapasowazhistorii5.png


W ustawieniach nie ma takich opcji, przerzuciło do panelu sterowania.


Kopiazapasowazhistorii6.png

Kopiazapasowazhistorii7.png


Nie znalazło mojego serwera plików. Dodałem wpis ręcznie. Pamiętamy, aby udostępnić folder do zapisu.


Kopiazapasowazhistorii8.png

Kopiazapasowazhistorii9.png


Po przypisaniu dysku możemy włączyć kopię zapasową z historii plików.


Kopiazapasowazhistorii10.png


Od razu wykonywana jest kopia zapasowa. Domyślnie kopiowany jest profil użytkownika, czyli c:\users\%username%


Kopiazapasowazhistorii11.png


Jak widać kopia wykonała się poprawnie.


Kopiazapasowazhistorii12.png


Opcje kopii zapasowych

Opcje możemy skonfigurować z panelu sterowania.


Kopiazapasowazhistorii13.png


Chociaż wygodniej użyć ustawień. Mamy to zgrupowane w jednym miejscu. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu kopia wykonuje się co godzinę. Można też wykonać ją poza harmonogramem. Wcześniejsze kopie są zachowywane (można ustawić jak długo).


Kopiazapasowazhistorii14.png


Jak wspomniano wyżej, kopia wykonywana jest profilu użytkownika. Można dodać inne foldery.


Kopiazapasowazhistorii15.png


Możemy również wykluczyć foldery z kopii.


Kopiazapasowazhistorii16.png


Możemy zmienić dysk zapasowy


Kopiazapasowazhistorii17.png

Przywracanie plików z kopii zapasowej

Klikamy w ustawieniach, przywróć pliki z bieżącej kopii zapasowej lub panelu sterowania, przywróć pliki osobiste (Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Historia plików). Poniżej zrobiłem to trzecim sposobem właściwości dysku C: zakładka poprzednie wersje

Kopiazapasowazhistorii19.png

Kopiazapasowazhistorii18.png

Wybieramy dzień i godzinę i przywracamy.