Windows 10 - Zarządzanie dyskami

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wchodzimy zarządzanie komputerem => zarządzanie dyskami

Tworzenie woluminów prostych

Wybieramy nowy wolumin prosty

Zarzadzaniedyskami80.png

Pojawi się kreator nowych woluminów prostych

Zarzadzaniedyskami81.png

Ustalamy rozmiar

Zarzadzaniedyskami82.png

Przypisujemy literę dysku

Zarzadzaniedyskami83.png

Ustawiamy system plików, rozmiar klastera, etykietę oraz formatujemy i kompresujemy dysk.

Zarzadzaniedyskami84.png

Zarzadzaniedyskami85.png

Zmiana rozmiaru woluminu

Możemy modyfikować rozmiar woluminu. Operacja ta jest bezstratna, znaczy dane nie zostaną uszkodzone.

Zarzadzaniedyskami86.png

Zarzadzaniedyskami87.png

Zarzadzaniedyskami88.png

Zarzadzaniedyskami89.png

Zarzadzaniedyskami90.png

Zarzadzaniedyskami91.png

Zarzadzaniedyskami92.png

Zarzadzaniedyskami93.png

Formatowanie

Zarzadzaniedyskami94.png

Przypisujemy etykietę, rodzaj systemu plików, wielkość klastera. Ustawiamy szybkie formatowanie i kompresję.

Zarzadzaniedyskami95.png

Zarzadzaniedyskami96.png

Styl partycji MBR czy GPT

Styl partycji wybieramy przy inicjowaniu dysku. Możemy go również zmienić.

Zarzadzaniedyskami97.png

Zarzadzaniedyskami98.png

Róznice między stylami opisano GPT MBR

Generalnie GPT jest nowszy i nie ma w nim ograniczenia do 4 partycji podstawowych.

Woluminy na dysku dynamicznym

Konwertowanie na dysk dynamiczny

Dynamiczny1.png

Dynamiczny2.png

Dynamiczny3.png

Tworzenie woluminów łączonych

Laczony1.png

Laczony2.png

Laczony3.png

Laczony4.png

Laczony5.png

Laczony6.png

Laczony7.png

Laczony8.png

Laczony9.png

Tworzenie woluminów rozłożonych

Woluminy rozłożone są tworzone przez połączenie obszarów wolnego miejsca na co najmniej dwóch dyskach w jeden wolumin logiczny. Woluminy rozłożone używają standardu RAID-0, który pozwala rozkładać dane na wielu dyskach. Woluminów rozłożonych nie można rozszerzać ani dublować, a ponadto nie są one odporne na uszkodzenia. Jeśli jeden z dysków zawierających wolumin rozłożony ulegnie awarii, uszkodzenie obejmie cały wolumin. Do tworzenia woluminów rozłożonych najlepiej użyć tego samego modelu dysków o tej samej wielkości pochodzących od jednego producenta. Podczas rozkładania woluminu dane są dzielone na bloki i rozmieszczane w ustalonej kolejności na wszystkich dyskach w macierzy, podobnie jak w przypadku woluminów łączonych. Rozkładanie polega na zapisywaniu plików na wszystkich dyskach, dzięki czemu dane są rozmieszczane równomiernie na każdym z nich. Pomimo braku odporności na błędy, woluminy rozłożone zapewniają najwyższą wydajność spośród wszystkich strategii zarządzania dyskami w systemie Windows, gwarantując jednocześnie większą efektywność operacji We/Wy, dzięki podziałowi żądań We/Wy między różne dyski [1]

Rozlozony1.png

Rozlozony2.png

Rozlozony3.png

Rozlozony4.png

Rozlozony5.png

Rozlozony6.png

Rozlozony7.png

Rozlozony8.png

Rozlozony9.png

Tworzenie woluminów dublowanych

Wolumin dublowany jest odporny na uszkodzenia dzięki zastosowaniu w nim mechanizmu nadmiarowości danych — wolumin istnieje w dwóch kopiach, a więc jego dane są zdublowane. Wszystkie dane zapisywane w woluminie dublowanym są przechowywane w obu kopiach zlokalizowanych na oddzielnych dyskach fizycznych [2].

Dublowany1.png

Dublowany2.png

Dublowany3.png

Dublowany4.png

Dublowany5.png

Dublowany6.png

Dublowany7.png

Dublowany8.png

Dublowany9.png

Tworzenie dysków wirtualnych vhd i vhdx

Zarzadzaniedyskami100.png

Wybieramy lokalizację, rozmiar, format oraz typ dysku. Wszystko jest rozpisane na zrzucie więc nie będę się powtarzać.

Zarzadzaniedyskami101.png

Inicjujemy dysk.

Zarzadzaniedyskami102.png

Wybieramy styl partycji, MBR lub GPT

Zarzadzaniedyskami103.png

Możemy przejść do tworzenia woluminów.