Windows 10 - konfigurowanie sieci

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Konfigurowanie interfejsów sieciowych

Skonfigurujemy interfejs sieciowy Panel sterowania => Sieć i Internet => Połączenie sieciowe

Konfsieciwindows1.png

Konfsieciwindows2.png

Ręczna konfiguracja sieci

Konfsieciwindows3.png

Musimy znać adres IP, maska sieciowa uzupełniana jest automatycznie (w przypadku podsieci trzeba ją samemu wpisać). Bramą sieciową jest najbliższy ruter albo serwer, przeważnie ma pierwszy adres z danej sieci (do pracy w sieci LAN nie trzeba wpisywać, chyba że jesteśmy w domenie). Serwer DNS jest niezbędny do rozpoznawania nazw (jeśli mamy prosty LAN, nie trzeba wpisywać).

Dodatkowy adres IP

Przy ręcznym ustawianiu adresów IP istnieje możliwość nadania większej ilości adresów na jednym interfejsie sieciowym.

Konfsieciwindows31.png

Sprawdzenie konfiguracji sieciowej

Do sprawdzenie konfiguracji służy polecenie ipconfig

Konfsieciwindows4.png

Można też, jak pokazano poniżej.

Konfsieciwindows5.png

Konfsieciwindows6.png

Automatyczna konfiguracja sieci

Jeśli jesteśmy w sieci, gdzie adresy są rozdawane przez serwer DHCP, to ustawiamy automatyczne pobieranie adresów.

Konfsieciwindows7.png

Po automatycznym pobraniu adresu możemy korzystać z dwóch dodatkowych opcji polecenia ipconfig. Przy ręcznej konfiguracji one nie działają. Polecenie ipconfig /release służy do porzucenia uzyskanych adresów. Pożądane przy błędnym pobraniu adresu, gdy np. komputer nie mogąc połączyć się z DHCP pobierze adres z puli 169.254.0.1 – 169.254.255.254, korzystając z usługi APIPA.

Konfsieciwindows8.png

Polecenie ipconfig /renew służy do ponownego pobrania adresów.

Konfsieciwindows9.png

Konfiguracja alternatywna

Przy automatycznym pobieraniu adresu możemy ustawić konfigurację alternatywną. Wówczas jeśli host nie może połączyć się z serwerem DHCP, nie dostaje adresu z protokołu APIPA tylko adres wpisany właśnie w konfigurację alternatywną

Konfsieciwindows12.png