Windows Server 2008 - routing i dostęp zdalny (RRAS)

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konfiguracja kart sieciowych na serwerze

W zamiarze mamy udostępnić sieci lokalnej internet. Na serwerze musimy mieć 2 karty sieciowe. Jedną umożliwiającą połączenie z Internetem oraz drugą dla sieci LAN.

Rras1.png

Rras2.png

Dodanie roli usługi zasad i dostępu sieciowego

Rras3.png

Rras4.png

Rras5.png

Rras6.png

Rras7.png

Rras8.png

Rras9.png

Konfiguracja usługi routingu i dostępu zdalnego oraz NAT

Nasz serwer będzie pełnił rolę translatora adresów sieciowych (NAT), czyli będzie udostępniał Internet.

Rras11.png

Rras12.png

Rras13.png

Rras14.png

Rras15.png

Rras16.png

Rras17.png

Rras18.png

Konfiguracja stacji roboczej

Na stacji roboczej ustawiamy automatyczne pobieranie adresacji IP. Pojawi się charakterystyczny sufiks mshome.net Ewentualnie możemy ręcznie ustawić adres.

Rras19.png

Rras20.png

Jak widać, na stacji roboczej mamy dostęp do sieci Internet.

Trasy statyczne

Serwery należą do jednej sieci LAN 10.0.0.0. Drugie karty sieciowe mają w innych sieciach, z którymi są podłączone. Aby wszystkie hosty widziały się w sieci dodamy trasy statyczne na serwerach.

Rras26b.png

Najpierw skonfigurujemy serwer 192.168.1.1. Wybieramy odpowiedni intefejs (mamy 2). Podajemy adres sieci z którą chcemy się komunikować oraz bramę (jest to karta sieciowa drugiego serwera).

Rras21.png

Rras22.png

Rras23.png

Teraz dodajemy trasę statyczną na drugim serwerze (192.168.15.1).

Rras24.png

Teraz sprawdzamy komunikację między maszynami. Jak widać wszystko działa.

Rras25.png

RIP

Tak wygląda nasza sieć. Serwery swobodnie komunikują się po adresach 10.0.0.0, czyli wspólnej sieci oraz komunikują się w ramach 2 sieci LAN, z którą są podłączeni. Jak wiadomo sieć 192.168.1.0 nie jest stanie skomunikować się z siecią 192.168.18.0.

Rras30.png

Dodamy protokół routingu RIP.

Rras31.png

Rras32.png

Rras33.png

Rras34.png

Rras35.png

Rras36.png

Powtórzmy operację dla drugiego interfejsu

Rras37.png

Teraz musimy dodać protokół RIP na drugim serwerze, kroki są analogiczne.

Jak widać serwer 192.168.1.1 komunikuje się z serwerem 192.168.18.1

Rras38.png