Windows Server 2016 - konfigurowanie i administrowanie serwerem DHCP

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Dodawanie zakresu

Po zainstalowaniu roli serwera DHCP musimy go skonfigurować. Zaczniemy od dodania zakresu adresów IP, które będą przydzielane klientom. Klikamy, tak jak widać na zrzucie ekranu. Uruchomi się kreator, który pomoże przeprowadzić konfigurację całego serwera, nie tylko zakresu.

Srv2016-DHCP1.png

Srv2016-DHCP2.png

Nadajemy nazwę zakresowi.

Srv2016-DHCP3.png

Wpisujemy zakres adresacji, którą chcemy przydzielać poprzez serwer DHCP.

Srv2016-DHCP4.png

Możemy wpisać zakres wykluczonych z rozpowszechniania adresów. Możemy też nie wpisywać. Generalnie chodzi o to, że możemy zostawić część puli np. dla hostów ze statycznymi adresami. W ten sposób adresy nie będą się dublować i nie będzie konfliktów. Oczywiście mają to być adresy wewnątrz zdefiniowanego wyżej zakresu.

Srv2016-DHCP5.png

Ustawiamy czas trwania dzierżawy.

Srv2016-DHCP6.png

Zaznaczamy, czy chcemy skonfigurować opcje. Zrobimy to od razu. Chodzi tu przede wszystkim o adresach bramy domyślnej i serwera DNS.

Srv2016-DHCP7.png

Wpisujemy adres bramy domyślnej.

Srv2016-DHCP8.png

Wpisujemy dane serwera DNS.

Srv2016-DHCP9.png

Adresację serwera WINS możemy pominąć.

Srv2016-DHCP10.png

Uaktywniamy teraz zakres, aby od razu zaczął działać.

Srv2016-DHCP11.png

Srv2016-DHCP12.png

Sprawdzenie dzierżawy

Teraz hosty z naszej sieci ustawione na automatyczne pobieranie adresu, będą pobierały adresy z naszego serwera DHCP. Jak widać komputer o nazwie komp10 otrzymał adres.

Srv2016-DHCP13.png

Sprawdźmy jeszcze to od strony klienta.

Srv2016-DHCP14.png

Wykluczenia

Dodamy teraz wykluczenia. Nie dodałem tego wcześniej z kreatora. Właściwie nawet nie musiałbym tego robić, bo została cała masa adresów w sieci 192.168.200.0 poza naszym zakresem DHCP i spośród nich mogę wykorzystać adresy do adresacji statycznej.

Srv2016-DHCP15.png

Wykluczamy część adresów z rozpowszechniania.

Srv2016-DHCP16.png

Jak widać poniżej, wykluczenie zostało wprowadzone.

Srv2016-DHCP17.png

Zastrzeżenia

Teraz ustawimy zastrzeżenia. Część hostów w sieci, np. drukarki czy serwery plików, powinny mieć nieznienne adresy IP. Możemy to osiągnąć albo poprzez przypisanie im statycznych adresów IP, albo poprzez zastrzeżenie w naszym zakresie.

Srv2016-DHCP18.png

Robimy to przez powiązanie adresu MAC z adresem IP.

Srv2016-DHCP32.png

Jak widać komp10 otrzymał adres zgodny z zastrzeżeniem.

Srv2016-DHCP20.png

Sprawdźmy jeszcze to od strony klienta.

Srv2016-DHCP21.png

Opcje zakresu

Opcje zakresu konfigurowaliśmy już wcześniej przy pomocy kreatora. Teraz zmienimy tylko adres bramy domyślnej, czyli routera.

Srv2016-DHCP22.png

Jak widać adres bramy domyślnej to 192.168.200.1. Zmienimy go na 192.168.200.2.

Srv2016-DHCP23.png

Tu już widzimy zmieniony adres.

Srv2016-DHCP24.png

Jak widać nowy adres jest już widoczny w konfiguracji.

Srv2016-DHCP25.png

Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda od strony klienta.

Srv2016-DHCP26.png

Opcje serwera

Tu możemy zrobić to samo co opcjach zakresu i dotyczyć będzie wszystkich zakresów. Ja akurat mam 1 zakres, więc pozostawię to puste, bo nic to nie zmienia.

Srv2016-DHCP31.png

Filtry

Określamy tu białe (filtr zezwalaj) i czarne (filtr odrzucone) listy dostępowe, czyli czy hostom o określonych adresach MAC przydzielać adres, czy nie. Jeśli w filtrze zezwalaj nie ma wpisanego adresu MAC hosta, który próbuje dostać adres, to go nie uzyska. Jeśli natomiast w filtrze odrzucone jest wpisany adres MAC hosta, to jego posiadać nie otrzyma adresacji.

Poniżej wpisuje adres MAC hosta komp10 do filtru zezwalaj.

Srv2016-DHCP28.png

Srv2016-DHCP29.png

Srv2016-DHCP30.png