Windows Server 2016 - konfigurowanie serwera DNS

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Serwer DNS instalowaliśmy przy okazji podnoszenie serwera do poziomu kontrolera domeny Windows_Server_2016_-_instalowanie_i_konfigurowanie_usług_domenowych_Active_Directory Poniżej kilka podstawowych ustawień pod kątem egzaminu zawodowego dla technika informatyka.

Co na egzaminie zawodowym?

Dotychczas zadania konfiguracyjne sprowadzały się tylko do dodawania stref oraz rekordów. Przeważnie zadania były powiązane z konfiguracją serwera WWW lub FTP, gdzie dodawało się obsługę witryn poprzez nazwę domenową.

Dodawanie rekordów

Narzędzie do obsługi serwera DNS włączamy menedżer serwera => narzędzia => DNS. Wchodzimy do strefy wyszukiwania do przodu, w której chcemy dodać rekordy.

Srv2016-dns-1.png

Dodanie rekordu CNAME

Ustawię alias dla hosta komp10 na imię osoby, która na nim pracuje. Będzie można używać zamiennie obu nazw.

Srv2016-dns-2.png

Srv2016-dns-3.png

Srv2016-dns-4.png

A teraz test. Pinguje hosta po obu nazwach.

Srv2016-dns-5.png

Dodanie rekordu A

Rekord A mapuje nazwę domeną na adres IPv4. Poniżej dodaje drukarkę. Jak widać następuje skojarzenie nazwy domenowej drukarka na adres IP 192.168.200.10.

Srv2016-dns-6.png

Srv2016-dns-7.png

Srv2016-dns-8.png

Typy rekordów DNS

Na podstawie [1]

Najważniejsze typy rekordów DNS oraz ich znaczenie:

  • rekord A lub rekord adresu IPv4 (ang. address record) mapuje nazwę domeny DNS na jej 32-bitowy adres IPv4.
  • rekord AAAA lub rekord adresu IPv6 (ang. IPv6 address record) mapuje nazwę domeny DNS na jej 128-bitowy adres IPv6.
  • rekord CNAME lub rekord nazwy kanonicznej (ang. canonical name record) ustanawia alias nazwy domeny. Wszystkie wpisy DNS oraz subdomeny są poprawne także dla aliasu.
  • rekord MX lub rekord wymiany poczty (ang. mail exchange record) mapuje nazwę domeny DNS na nazwę serwera poczty oraz jego priorytet, który określa kolejność wraz ze wzrostem wartości.
  • rekord PTR lub rekord wskaźnika (ang. pointer record) mapuje adres IPv4 lub IPv6 na nazwę kanoniczną hosta. Określenie rekordu PTR dla nazwy hosta (ang. hostname) w domenie in-addr.arpa (IPv4), bądź ip6.arpa (IPv6), który odpowiada adresowi IP, pozwala na implementację odwrotnej translacji adresów DNS (ang. reverse DNS lookup, revDNS).
  • rekord NS lub rekord serwera nazw (ang. name server record) mapuje nazwę domenową na listę serwerów DNS dla tej domeny.
  • rekord SOA lub rekord adresu startowego uwierzytelnienia (ang. start of authority record) ustala serwer DNS dostarczający autorytatywne informacje o domenie internetowej, łącznie z jej parametrami (np. Czas życia pakietu TTL).
  • rekord SRV lub rekord usługi (ang. service record) pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez adres DNS.
  • rekord TXT – rekord ten pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu DNS. Rekord ten może być użyty np. do implementacji specyfikacji Sender Policy Framework (SPF) lub do weryfikacji własności domeny przykładowo w usługach firmy Google.

Inne typy rekordów dostarczają informacje o położeniu hosta (np. rekord LOC) lub o danych eksperymentalnych.

Dodanie strefy wyszukiwania do przodu

Dodamy strefę egzamin.local

Srv2016-dns-9.png

Srv2016-dns-10.png

Srv2016-dns-11.png

Srv2016-dns-12.png

Srv2016-dns-13.png

Srv2016-dns-14.png

Srv2016-dns-15.png

Srv2016-dns-16.png

Dodamy rekordy

Jak wspomniałem wyżej najczęściej na egzaminie łączy sie zadanie konfiguracji DNS i IIS. Dodam rekordy typu A, aby witryny wyświetlały się jako www.egzamin.local i ftp.egzamin local. Jak dodawać rekordy typu A spójrz wyżej.

Srv2016-dns-17.png

Srv2016-dns-18.png

Srv2016-dns-19.png

Sprawdzamy, czy to działa.

Srv2016-dns-20.png

Srv2016-dns-21.png

Srv2016-dns-22.png

Jak widać wszystko działa poprawnie.