Windows Server 2016 - konfigurowanie serwera WWW i FTP (IIS)

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Na podstawie arkuszy egzaminacyjnych dla technika informatyka

Arkusz EE.08-01-20.01-SG - zadanie 1 styczeń 2020

Srv2016-iis-20.png

Instalację przedstawiono w [[1]]

Utworzenie folderu i ustawienie zabezpieczeń.

Srv2016-iis-21.png

Srv2016-iis-22.png

Utworzenie pliku test.html

Srv2016-iis-23.png

Utworzenie nowej witryny sieci Web udostępniającej zawartość utworzonego folderu, tylko pod adresem IP interfejsu LAN1 i portem 8080.

Srv2016-iis-24.png

Srv2016-iis-25.png

Ustawienie domyślnego dokumentu na test.html

Srv2016-iis-26.png

Srv2016-iis-27.png

Sprawdzenie ze stacji roboczej, czy wyświetla się udostępniona witryna.

Srv2016-iis-28.png

Arkusz E.13-03-18.06 - zadanie 3 czerwiec 2018

Srv2016-iis-29.png

Utworzono w katalogu głównym serwera C:\ utworzono folder o nazwie egzamin_ftp, w nim utworzono plik tekstowy egzamin_e13.txt zawierający numer PESEL.

Instalację usługi FTP na serwerze IIS pokazano w [[2]]

Dodano witrynę FTP.

Srv2016-iis-30.png

Srv2016-iis-31.png

Srv2016-iis-32.png

Ustawienie uwierzytelniania anonimowego z uprawnieniami do odczytu.

Srv2016-iis-33.png

Uruchomienie witryny.

Srv2016-iis-34.png

Srv2016-iis-35.png

Wyświetl zawartość pliku egzamin_e13.txt udostępnionego za pomocą serwera FTP ze stacji roboczej.

Srv2016-iis-36.png

Srv2016-iis-37.png