Windows Server 2016 - kopia zapasowa systemu Windows Server

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Instalacja funkcji kopia zapasowa systemu Windows Server

Uruchamiamy program kopia zapasowa systemu Windows.

Srv2016-backup1.png

Jak widzimy program trzeba doinstalować poprzez dodanie roli.

Srv2016-backup2.png

Dodajemy role.

Srv2016-backup3.png

Srv2016-backup4.png

Srv2016-backup5.png

Srv2016-backup6.png

W rolach nic nie zaznaczamy. Przechodzimy do funkcji.

Srv2016-backup7.png

Zaznaczamy Kopia zapasowa systemu Windows.

Srv2016-backup8.png

Klikamy zainstaluj.

Srv2016-backup9.png

Srv2016-backup10.png

Instalacja powiodła się. Zamykamy okno.

Srv2016-backup11.png

Tworzenie jednorazowej kopii zapasowej

Uruchamiamy narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server.

Srv2016-backup12.png

Wybieramy jednorazowa kopia zapasowa

Srv2016-backup13.png

Srv2016-backup14.png

Zalecaną opcją jest kopia całego serwera. Ja akurat zrobię kopię niestandardową.

Srv2016-backup15.png

Dodamy elementy do skopiowania.

Srv2016-backup16.png

Wybieramy elementy.

Srv2016-backup17.png

Srv2016-backup18.png

Wybieramy miejsce docelowe dla kopii. Poniżej wybrałem lokalizację sieciową.

Srv2016-backup19.png

Podajemy ścieżkę sieciową.

Srv2016-backup20.png

Przechodzimy do wykonania kopii.

Srv2016-backup21.png

Srv2016-backup22.png

Srv2016-backup23.png

Kopia zapasowa została wykonana.

Srv2016-backup24.png

Srv2016-backup25.png

Harmonogram wykonywania kopii zapasowych

Wybieramy harmonogram wykonywania kopii zapasowych.

Srv2016-backup26.png

Wybieramy kopię zapasową całego serwera. Jest to opcja zalecana.

Srv2016-backup27.png

Wybieramy czas wykonywania kopii.

Srv2016-backup28.png

Wybieramy tworzenie kopii zapasowej na dysku twardym. jest to opcja zalecana. Dysk zostanie sformatowany i będzie służył wyłącznie do przechowywania kopii.

Srv2016-backup29.png

Wybieramy dysk twardy.

Srv2016-backup30.png

Srv2016-backup31.png

Srv2016-backup32.png

Kreator wykrył, że na dysku istnieje wolumin. Wolumin zostanie usunięty.

Srv2016-backup33.png

Dysk zostanie sformatowany. Będzie niewidoczny z eksploratora plików. Dysk będzie służył wyłącznie do przechowywania kopii zapasowych.

Srv2016-backup34.png

Klikamy zakończ.

Srv2016-backup35.png

Dysk zostaje sformatowany.

Srv2016-backup36.png

Kopia zapasowa została zaplanowana.

Srv2016-backup37.png

Odzyskiwanie danych z kopii zapasowej

Wybieramy odzyskaj.

Srv2016-backup38.png

Kopie zapasową mam w lokalizacji sieciowej, dlatego zaznaczam odpowiednią opcję.

Srv2016-backup39.png

Wybieram zdalny folder udostępniony.

Srv2016-backup40.png

Wpisuje lokalizację sieciową.

Srv2016-backup41.png

Wybieram odpowiednią kopię do przywrócenia.

Srv2016-backup42.png

Wybieram pliki, które chcę przywrócić.

Srv2016-backup43.png

Wybieram lokalizację oraz jakie co ma się zrobić z plikiem, np. czy nadpisać. Szczegóły na zrzucie ekranu.

Srv2016-backup44.png

Klikamy odzyskaj.

Srv2016-backup45.png

Srv2016-backup46.png

Pliki zostały odzyskane.

Srv2016-backup47.png

Srv2016-backup48.png