Windows Server 2016 - pulpit zdalny

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Pulpit zdalny służy do zdalnego zarządzania komputerem. Zarówno stacją roboczą, jak i serwerem. Nie można się tylko połączyć z wersjami home (ograniczenie). Oczywiście wersje te mogą się łączyć z innymi, gdyż posiadają klienta.

Ustawienia na serwerze

Jeśli chcemy łączyć się z jakimś komputerem, niekoniecznie jak u mnie na zrzutach - serwerem, musimy wykonać zaledwie kilka kroków.

Wchodzimy we właściwości systemu.

Zdalnypulpit1.png

Zaznaczamy zezwolenie.

Zdalnypulpit2.png

Możemy przypisać użytkowników, którzy mogą pracować zdalnie. Jak widać standartowo dostęp ma administrator.

Zdalnypulpit3.png

Połączenie z klienta

Uruchamiamy mstsc, czyli podłączanie pulpitu zdalnego.

Zdalnypulpit4.png

Wpisujemy nazwę lub adres IP serwera.

Zdalnypulpit5.png

Wpisujemy hasło.

Zdalnypulpit6.png

W moim przypadku potwierdzam, że chcę nawiązać połączenie mimo braku zaufanego certyfikatu.

Zdalnypulpit7.png

Jak widać, udało się nawiązać połączenie.

Zdalnypulpit8.png