Windows Server 2016 - zarządzanie kontami użytkowników w domenie

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Użytkownicy i komputery usługi Active Directory

Do zarządzenia użytkownikami w domenie służy narzędzie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Srv2016-users1.png

Tworzenie jednostki organizacyjnej

Co prawda użytkownicy po utworzeniu standartowo umieszczani są w jednostce oraganizacyjnej USERS, ale stworzymy nową jednostkę organizacyjną o nazwie PRACOWNICY.

Srv2016-users2.png

Srv2016-users3.png

Srv2016-users4.png

Tworzenie konta użytkownika

Srv2016-users5.png

Srv2016-users6.png

Srv2016-users7.png

Srv2016-users8.png

Srv2016-users9.png

Zarządzanie użytkownikami

Jeżeli chcemy zarządzać kontem użytkownika to należy wyświetlić jego właściwości.

Srv2016-users10.png

Srv2016-users11.png

Jak widzimy jest sporo zakładek, na których możemy ustawić właściwości użytkownika.

zakładka KONTO

Tutaj skupimy się na zakładce KONTO

Godziny logowania

Srv2016-users12.png

Ustawiłem logowanie w dniach poniedziałek - piątek, od 6:00 do 20:00.

Srv2016-users13.png

Logowanie do wszystkich/jednego komputera

Srv2016-users14.png

Srv2016-users15.png

Opcje konta

Tutaj konfigurujemy opcje konta. Przykładowo możemy wyłączyć konto.

Srv2016-users16.png

Wygasanie konta

Tutaj ustalamy do kiedy konto ma być aktywne.

Srv2016-users17.png

zakładka CZŁONEK GRUPY

Tutaj ustalamy przynależność użytkownika do grup. Standartowo po utworzeniu należy do grupy użytkownicy domeny.

Srv2016-users18.png

zakładka PROFIL

Tutaj ustawiamy profil mobilny dla użytkownika oraz folder macierzysty. Zostanie to opisane w kolejnym temacie Windows Server 2016 - profil mobilny i folder macierzysty

Srv2016-users19.png