Zarządzanie dyskami DISKPART

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyświetlenie pomocy

Polecenie DISKPART dostępne z pozimou CMD ma olbrzymie możliwości. POd spodem pokazano opcje tego polecenia dla wersji 6.1.7601. Jeśli ktoś pamieta wcześniejsze wersje

to widzi przyrost.

C:\Windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart wersja 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
Na komputerze: ASUS-2

DISKPART> help

Microsoft DiskPart wersja 6.1.7601

ACTIVE   - Oznacz wybraną partycję jako aktywną.
ADD     - Dodaje dublowanie do woluminu prostego.
ASSIGN   - Przypisz literę dysku lub punkt instalacji dla wybranego woluminu.
ATTRIBUTES - Manipuluje atrybutami dysku lub woluminu.
ATTACH   - Dołącza plik dysku wirtualnego.
AUTOMOUNT  - Włącz i wyłącz automatyczne instalowanie woluminów podstawowych.
BREAK    - Dzieli zestaw dublowania.
CLEAN    - Usuń informacje o konfiguracji lub wszystkie informacje z dysku.
COMPACT   - Próbuje zmniejszyć fizyczny rozmiar pliku.
CONVERT   - Konwertuj między różnymi formatami dysków.
CREATE   - Tworzy wolumin, partycję lub dysk wirtualny.
DELETE   - Usuń obiekt.
DETAIL   - Podaj szczegółowe informacje o obiekcie.
DETACH   - Odłącza pliku dysku wirtualnego.
EXIT    - Zakończ program DiskPart.
EXTEND   - Rozszerz wolumin.
EXPAND   - Powiększa do maksymalnego rozmiaru dostępnego na dysku wirtualnym.
FILESYSTEMS - Wyświetl bieżące i obsługiwane systemy plików w woluminie.
FORMAT   - Formatuj wolumin lub partycję.
GPT     - Przypisz atrybuty do wybranej partycji GPT.
HELP    - Wyświetl listę poleceń.
IMPORT   - Importuj grupę dysków.
INACTIVE  - Oznacz wybraną partycję jako nieaktywną.
LIST    - Wyświetl listę obiektów.
MERGE    - Scala dysk podrzędny z jego dyskami nadrzędnymi.
ONLINE   - Przełącza do trybu online obiekt oznaczony obecnie jako będący w trybie offline.
OFFLINE   - Przełącza do trybu offline obiekt oznaczony obecnie jako będący w trybie online.
RECOVER   - Odświeża stan wszystkich dysków w wybranym pakiecie. Podejmuje próbę wykonania operacji odzyskiwania dla dysków w nieprawidłowym pakiecie oraz ponownie 

synchronizuje woluminy dublowane i woluminy RAID5 o nieodświeżonych danych parzystości lub obiektach typu plex.
REM     - Nie wykonuje żadnej akcji. Służy do dodawania komentarzy w skryptach.
REMOVE   - Usuń literę dysku lub przypisanie punktu instalacji.
REPAIR   - Napraw wolumin RAID-5 z nieprawidłowym członkiem.
RESCAN   - Ponownie skanuj komputer w poszukiwaniu dysków i woluminów.
RETAIN   - Umieść zachowaną partycję w woluminie prostym.
SAN     - Wyświetla lub ustawia zasady sieci SAN dla obecnie uruchomionego systemu operacyjnego.
SELECT   - Przenieś fokus na obiekt.
SETID    - Zmień typ partycji.
SHRINK   - Zmniejsz rozmiar wybranego woluminu.
UNIQUEID  - Wyświetla lub ustawia identyfikator tabeli partycji GUID (GPT) lub podpis głównego rekordu rozruchowego (MBR) dysku.

Wyświetlenie listy dysków, partycji, woluminów, dysków wirtualnych

Do wyświetlenia listy np. dysków służy polecenie list

DISKPART> help list

Microsoft DiskPart wersja 6.1.7601

DISK    - Wyświetl listę dysków. Na przykład LIST DISK.
PARTITION  - Wyświetl listę partycji na wybranym dysku.
       Na przykład LIST PARTITION.
VOLUME   - Wyświetl listę woluminów. Na przykład LIST VOLUME.
VDISK    - Wyświetla listę dysków wirtualnych.

Wyświetlamy listę dysków.

DISKPART> list disk

 Nr dysku Stan      Rozmiar Wolne  Dyn GPT
 -------- ------------- ------- ------- --- ---
 Dysk 0  Online     298 GB 2048 KB

Wyświetlamy listę woluminów

DISKPART> list volume

 Wolumin ### Lit Etykieta   Fs   Typ     Rozmiar Stan    Info
 ----------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
 Wolumin 0   E            DVD-ROM     0 B Brak nośn

 Wolumin 1   C        NTFS  Partycja   74 GB Zdrowy   System

 Wolumin 2   D  DATA     NTFS  Partycja   153 GB Zdrowy

 Wolumin 3   F  Nowy     NTFS  Partycja   48 GB Zdrowy


Wybieranie dysku

Użyjemy polecenia select

DISKPART> select disk 0

Obecnie wybranym dyskiem jest dysk 0.

Proszę zauważyć, że teraz jak wyświetlenimy listę dysków to przy wybranym dysku mamy znak *.

DISKPART> list disk

 Nr dysku Stan      Rozmiar Wolne  Dyn GPT
 -------- ------------- ------- ------- --- ---
* Dysk 0  Online     298 GB 2048 KB


Wyświetlanie szczegółów dysku

Do wyświetlania szczegółów służy polecenie detail.

DISKPART> detail disk

ST9320325AS ATA Device
Identyfikator dysku    : E0C5913D
Typ            : SATA
Stan            : Online
Ścieżka          : 0
Element docelowy      : 0
Identyfikator jednostki LUN: 0
Ścieżka lokalizacji    : PCIROOT(0)#PCI(1F02)#ATA(C00T00L00)
Bieżący stan tylko do odczytu : Nie
Tylko do odczytu: Nie
Dysk rozruchowy : Tak
Dysk plików stronicowania: Tak
Dysk plików hibernacji: Nie
Dysk zrzutów awaryjnych: Tak
Dysk klastrowany: Nie

 Wolumin ### Lit Etykieta   Fs   Typ     Rozmiar Stan    Info
 ----------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
 Wolumin 1   C        NTFS  Partycja   74 GB Zdrowy   System

 Wolumin 2   D  DATA     NTFS  Partycja   153 GB Zdrowy

 Wolumin 3   F  Nowy     NTFS  Partycja   48 GB Zdrowy

Tworzenie partycji

Utworzę partycję na nowym dysku. To jest widoczny poniżej Dysk 1. Jak widać nie posiada partycji ani woluminów.

DISKPART> list disk

 Dysk ### Stan    Rozmiar Wolne  Dyn Gpt
 -------- ---------- ------- ------- --- ---
 Dysk 0  Online    64 GB   0 B
 Dysk 1  Online    16 GB  16 GB

DISKPART> select disk 1

Obecnie wybranym dyskiem jest dysk 1.

DISKPART> list partition

Brak partycji do wyświetlenia na tym dysku.

DISKPART> list volume

 Wolumin ### Lit Etykieta   Fs   Typ     Rozmiar Stan    Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
 Wolumin 0   D  VRMPOEM_PL  CDFS  DVD-ROM   585 MB
 Wolumin 1   C        NTFS  Partycja   64 GB Zdrowy   System

DISKPART> create partition

Microsoft DiskPart w wersji 5.1.3565

EFI     - Tworzy partycję systemową EFI.
EXTENDED  - Utwórz partycję rozszerzoną.
LOGICAL   - Utwórz dysk logiczny.
MSR     - Utwórz zastrzeżoną partycję Microsoft.
PRIMARY   - Utwórz partycję podstawową.

DISKPART> create partition primary

Utworzenie określonej partycji przez program DiskPart powiodło się.

DISKPART> list volume

 Wolumin ### Lit Etykieta   Fs   Typ     Rozmiar Stan    Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
 Wolumin 0   D  VRMPOEM_PL  CDFS  DVD-ROM   585 MB
 Wolumin 1   C        NTFS  Partycja   64 GB Zdrowy   System

* Wolumin 2               Partycja   16 GB Zdrowy


DISKPART> list partition

 Partycja ###  Typ        Rozmiar Przesunięcie
 ------------- ---------------- ------- ------------
* Partycja 1  Podstawowy     16 GB  32 KB

Formatowanie partycji

DISKPART> format fs=ntfs quick
 Ukonczono 100 procent
Program DiskPart pomyslnie sformatowal wolumin.

Przypisanie litery do partycji

Teraz poleceniem assign przypiszemy literę do utworzonej partycji.

DISKPART> assign

Program DiskPart pomyślnie przypisał literę dysku lub punkt instalacji.

DISKPART> list volume

 Wolumin ### Lit Etykieta   Fs   Typ     Rozmiar Stan    Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
 Wolumin 0   D  VRMPOEM_PL  CDFS  DVD-ROM   585 MB
 Wolumin 1   C        NTFS  Partycja   64 GB Zdrowy   System

* Wolumin 2   E            Partycja   16 GB Zdrowy