Zarządzanie kontami poprzez NET ACCOUNTS

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Składnia polecenia NET ACCOUNTS

Właściwie wszystkie potrzebne informacje można uzyskać poprzez

net help accounts
Składnia tego polecenia jest następująca:

NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minuty | NO}] [/MINPWLEN:długość]
       [/MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dni]
       [/UNIQUEPW:liczba] [/DOMAIN]

NET ACCOUNTS uaktualnia bazę kont użytkowników i zmienia hasło
oraz wymagania logowania dla wszystkich kont.
Użyte bez opcji, NET ACCOUNTS wyświetla bieżące ustawienia
hasła i ograniczeń logowania oraz informacje o domenie.

Aby opcje użyte z NET ACCOUNTS odniosły skutek, muszą być spełnione
dwa warunki:

- Wymagania hasła i logowania odnoszą skutek tylko wtedy, gdy
  zostały utworzone konta użytkownika (w tym celu użyj Menedżera
  użytkowników lub polecenia NET USER).

- Usługa logowania (Net Logon) musi być uruchomiona na wszystkich serwerach
  w domenie, które weryfikują logowanie. Usługa logowania jest uruchamiana
  automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows.

/FORCELOGOFF:{minuty | NO}  Ustawia liczbę minut, przez które użytkownik
               może być zalogowany przed wymuszeniem
               wylogowania wskutek wygaśnięcia konta lub
               ważności godzin logowania. NO, wartość domyślna,
               zapobiega wymuszaniu wylogowania.
/MINPWLEN:długość       Ustawia minimalną liczbę znaków w haśle.
               Zakres długości hasła wynosi od 0 do 14 znaków;
               wartość domyślna to 6 znaków.
/MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED}  Ustawia maksymalną liczbę dni ważności
               hasła. UNLIMITED ustala nieograniczony
               czas ważności hasła. Wartość /MAXPWAGE nie
               może być mniejsza od wartości /MINPWAGE. Zakres
               wynosi od 1 do 999; domyślnie wartość się nie
               zmienia.
/MINPWAGE:dni         Ustawia minimalną liczbę dni, które muszą
               minąć, zanim użytkownik może zmienić hasło.
               Wartość 0 ustawia brak tego ograniczenia.
               Zakres wynosi od 0 do 999; wartość domyślna to
               0 dni. Wartość /MINPWAGE nie może być
               większa od wartości /MAXPWAGE.
/UNIQUEPW:liczba       Wymaga, aby hasło użytkownika było unikatowe,
               poprzez określoną liczbę zmian hasła.
               Największa wartość to 24.
/DOMAIN            Wykonuje operacje na kontrolerze domeny
               w bieżącej domenie. W innym wypadku
               operacje te są dokonywane na komputerze
               lokalnym.

Przykłady zastosowań

Wyświetlenie ustawień kont

net accounts

Po jakim czasie od wygaśnięcia czasu wymuszać wylogowanie?:   Nigdy
Minimalny okres ważności hasła (dni):              0
Maksymalny okres ważności hasła (dni):             42
Minimalna długość hasła:                    0
Długość zapamiętywanej historii haseł:             Brak
Próg blokady:                          Nigdy
Czas trwania blokady (minuty):                 30
Okno obserwowania blokady (minuty):               30
Rola komputera:                         

STACJA ROBOCZA
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Wymuszenie wylogowania

Określamy po jakim czasie system ma wylogować użytkownika, któremu np. skończyła się ważność konta albo ważność godzin logowania.

net accounts /forcelogoff:5

Ustawienie długości hasła

Ustawiamy długość hasła na 9 znaków.

net accounts /MINPWLEN:9