Zarządzanie kontami poprzez NET LOCALGROUP

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Składnia polecenia NET LOCALGROUP

Właściwie wszystkie potrzebne informacje można uzyskać poprzez

net help localgroup
net help localgroup
Składnia tego polecenia jest następująca:


NET LOCALGROUP
[nazwa_grupy [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
     nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE} [/DOMAIN]
     nazwa_grupy nazwa [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]

NET LOCALGROUP modyfikuje grupy lokalne na komputerach.
Polecenie użyte bez parametrów wyświetla grupy lokalne na komputerze.

nazwa_grupy   Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.
         Aby zobaczyć listę użytkowników lub grup globalnych
         w grupie lokalnej, podaj tylko nazwę grupy.
/COMMENT:"tekst" Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.
         Tekst musi być ujęty w cudzysłów.
/DOMAIN     Nakazuje wykonanie operacji na kontrolerze bieżącej domeny.
         Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na
         komputerze lokalnym.
nazwa [ ...]   Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku użytkowników
         lub grup, dodawanych lub usuwanych z grupy lokalnej.
         Rozdziel kolejne wpisy znakiem spacji. Lista może zawierać
         nazwy użytkowników lub grup globalnych, lecz nie może
         zawierać nazw innych grup lokalnych. Podając nazwę
         użytkownika z innej domeny poprzedź ją nazwą domeny
         (na przykład: WARSZAWA\PIOTRS).
/ADD       Dodaje nazwę grupy lub użytkownika do grupy lokalnej.
         Dla użytkowników lub grup globalnych dodawanych tym
         poleceniem do grupy lokalnej należy wcześniej utworzyć
         odpowiednie konto.
/DELETE     Usuwa nazwę grupy lub użytkownika z grupy lokalnej.

NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje Pomocy ekran po ekranie.

Przykłady zastosowań

Utworzenie grupy

Utworzymy grupę o nazwie praktykanci.

net localgroup praktykanci /add

Dodanie użytkownika do grupy

Dodamy użytkownika praktykant do grupy praktykanci.

net localgroup praktykanci praktykant /add

Sprawdzenie członków grupy

Sprawdzimy kto należy do grupy praktykanci.

net localgroup praktykanci
Nazwa aliasu   praktykanci
Komentarz

Członkowie

------------------------------------
praktykant
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.