Zarządzanie kontami użytkowników w domenie

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tworzenie obiektów użytkownika za pomocą konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory (Active Directory Users and Computers)

Na początku założymy jednostkę organizacyjną o nazwie uczniowie

ZarzadzanieuzytkownikamiAD1.jpg

Teraz w tym kontenerze utworzymy konto dla użytkownika

ZarzadzanieuzytkownikamiAD2.jpg

Wpisujemy imię i nazwisko użytkownika oraz login

ZarzadzanieuzytkownikamiAD3.jpg

Podajemy hasło

ZarzadzanieuzytkownikamiAD4.jpg

ZarzadzanieuzytkownikamiAD5.jpg

Zarządzanie obiektami użytkownika za pomocą konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory (Active Directory Users and Computers)

ZarzadzanieuzytkownikamiAD6.jpg

ZarzadzanieuzytkownikamiAD7.jpg

Jak widać we właściwościach możemy dokładniej skonfigurować obiekt użytkownika, poprzez m.in:

  • ustawienie właściwości konta (opisane niżej)
  • wpisanie informacji osobowych
  • zarządzanie profilem
  • ustawienie członkostwa w grupach

Bardzo ważne i przydatne są ustawienia w zakładce konto

ZarzadzanieuzytkownikamiAD8.jpg

Możemy ustawić godziny logowania, w których użytkownik ma prawo logować się do domeny. Komputery, z których może się zalogować, czy termin wygasania konta.

Ćwiczenie

Jesteś administratorem w firmie XYZ. Od poniedziałku przychodzi na miesięczną praktykę Mateusz Nowak. Załóż mu konto oraz ustaw odpowiednie właściwości konta. Będzie korzystał z komputera przez miesiąc, w poniedziałki, środy i piątki od 8:00 do 14:00. Nazwa użytkownika ma się składać z nazwiska i pierwszej litery imienia. Użytkownik ma sobie sam ustawić hasło. Logować ma się tylko z waszego komputera. Jego konto ma sie znajdować w jednostce organizacyjnej świeżaki