ECDL moduł2 - Podstawowe pojęcia

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Organizacja napędów dysków

Plik - (ang. file) – ciąg danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików [1].

Folder (katalog) - zbiór plików. Pozwala na porządkowanie plików. Choć ściśle folder jest też plikiem.

Pliki i foldery tworzą na dysku strukturę hierarchiczną. Przypomina to drzewo. Korzeniem jest katalog główny, oznaczany kolejnymi literami alfabetu, np. C:

Strukturahierarchicznawindows.jpg

W nazwach plików i folderów nie można używać znaków \ / ? : * " > < |. Długość nazwy pliku nie może być dłuższa niż 260 znaków. Ale pamiętać należy,że ograniczenia to dotyczy także całych ścieżek dostępu. Mogą wyniknąć problemy przy kopiowaniu.

Poniżej ścieżka dostępu na pasku adresu w Windows 7

Sciezkadostepuwindows7.jpg

Po kliknięciu na niej zamienia się na klasyczną znaną z Windows XP i wcześniejszych

Sciezkadostepuwindows7-2.jpg

Nośniki danych

System operacyjny może przechowywać pliki i foldery m.in. na:

  • dyskach twardych,
  • dyskach sieciowych,
  • pendrive'ach,
  • płytach CD-RW, DVD-RW.

Należy pamiętać, ze przed użyciem dysk należy sformatować.

Formatowanie dysku jest procesem przygotowania dysku twardego, partycji lub innego nośnika danych do zapisu danych. Formatowanie partycji jest utworzeniem systemu plików lub wykasowaniem znaczników plików (formatowanie szybkie). Formatowanie nie usuwa danych. Usuwa jedynie znaczniki danych, nie usuwając samych danych [2].

Możemy również dysk podzielić na partycje.

Partycja - wydzielony logiczny obszar dysku, czyli fizycznie mamy jeden dysk a przykładowo w systemie widzimy go pod literami C: i D:. Partycje tworzy się m.in ze względów na bezpieczeństwo (uszkodzenie jednej partycji nie ma wpływu na drugą).

Jednostki objętości plików i folderów

PATRZ: ECDL moduł1 - Pamięć i jej wielkość

Do powyższego należy dodać jedną istotną informację. Jak widać na zrzucie ekranu we właściwościach pliku .doc (czyli worda) podane są dwa rozmiary pliku. Rozmiar rzeczywisty 36,6 KB oraz rozmiar na dysku 40 KB. Ta różnica wynika z wielkości użytego klastra. Tu akurat jest standardowy dla NTFS (system plików), czyli 4 KB. W jednym klastrze może być zapisany tylko jeden plik. Czyli nieważne, czy coś zajmuje 22 bajty, 512 bajtów, 3,5 KB, bo i tak zajmie na dysku 4 KB. Wolna przestrzeń jest marnowana.

Rozmiarplikunadysku.jpg

Kopie plików i przechowywanie plików on-line

Dobrym nawykiem jest kopiowanie ważnych danych na nośniki zewnętrzne. Można to robić ręcznie albo przy pomocy specjalnych programów. PATRZ: ECDL moduł1-Bezpieczeństwo danych

Wiele firm umożliwia bezpłatnie przechowywanie plików on-line (np. google, microsoft, chomikuj.pl). Można to wykorzystać do przechowywania danych. Dzięki czemu uniezależniamy się od awarii komputera na którym pracujemy na co dzień, a także nie musimy ciągle przenosić danych między praca a domem. Pliki są zawsze dostępne. Są regularnie archiwizowane. Dane poufne możemy zabezpieczyć przed postronnym dostępem.

Pod spodem widać przykład google drive. Podgląd ze strony WWW oraz po zainstalowaniu specjalnej aplikacji, z eksploratora Windows.

Googledrive1.jpg

Googledrive2.jpg