Konfiguracja i administrowanie serwerem DHCP w Windows Server 2008

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to kontynuacja tematu Instalacja serwera DHCP w Windows Server 2008

Jeśli interesuje cie to zagadnienie na wcześniejszej wersji serwera to czytaj Zarządzanie serwerem DHCP

Autoryzacja serwera DHCP

Serwer DHCP musi być autoryzowany w usłudze Active Directory. Akurat jak widać na obrazku nasz serwer został autoryzowany podczas instalacji. Jest "zielony". Jeśli nie byłby autoryzowany, wtedy wystarczy użyć menu podręcznego do autoryzacji.

SerwerDHCP1.jpg

Zakresy

Zakresy ustawiliśmy przy instalacji serwera DHCP na 192.168.200.20 - 192.168.200.254. Oczywiście zakresy możemy usuwać, zmieniać, dodawać nowe. Na obrazku poniżej pokazano usuwanie zakresu. Konieczne np. po zmianie adresu IP na serwerze.

SerwerDHCP2.jpg

Teraz dodamy nowy zakres. Zakres określa jakie adresy mają być nadawane przez serwer DHCP.

SerwerDHCP3.jpg

SerwerDHCP4.jpg

SerwerDHCP5.jpg

SerwerDHCP6.jpg

Teraz możemy wpisać wykluczenia, to znaczy adresy, które nie mają być przydzielane w ramach naszego zakresu.

SerwerDHCP7.jpg

Ustawiamy czas dzierżawy.

SerwerDHCP8.jpg

Opcje serwera ustawimy za chwilę.

SerwerDHCP9.jpg

SerwerDHCP10.jpg

Zakres musi zostać uaktywniony.

SerwerDHCP11.jpg

Dzierżawy adresów

Jak widać na obrazku jakaś stacja robocza pod Windows 7 wydzierżawiła 1 adres z puli.

SerwerDHCP12.jpg

SerwerDHCP13.jpg

Zastrzeżenia adresów

Zastrzeżeń adresów używamy jeśli chcemy, aby klient zawsze otrzymywał ten sam adres IP. Jak widać nasza stacja robocza będzie otrzymywała zawsze adres 192.168.200.100. W czasie konfiguracji musimy podać adres MAC stacji.

SerwerDHCP14.jpg

SerwerDHCP15.jpg

SerwerDHCP16.jpg

Jak widać stacja robocza odnowiła adres. Został przypisany nowy z zastrzeżenia.

SerwerDHCP17.jpg

Konfigurowanie opcji zakresu

SerwerDHCP18.jpg

Dodajemy adres IP rutera o adresie 192.168.200.2

SerwerDHCP19.jpg

SerwerDHCP20.jpg

Jak widać na obrazku stacja robocza pobrała nowy adres bramy domyślnej.

SerwerDHCP21.jpg