Zarządzanie serwerem DHCP

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższy temat dotyczy Windows Server 2003. Na soisk.info znajdziesz również opisany ten temat dla Windows Server 2008 Konfiguracja i administrowanie serwerem DHCP w Windows Server 2008

Autoryzacja serwera DHCP

Serwer DHCP musi być autoryzowany, czyli musi nastąpić jego rejestracja w Active Directory.

Zarzadzaniedhcp01.jpg

Zakresy

Zakresy możemy usuwać, zmieniać, dodawać nowe. Na obrazku poniżej pokazano usuwanie zakresu. Konieczne np. po zmianie adresu IP na serwerze.

Zarzadzaniedhcp02.jpg

Zakres określa jakie adresy mają być nadawane przez serwer DHCP.

Zarzadzaniedhcp3.jpg

Zarzadzaniedhcp4.jpg

Zarzadzaniedhcp5.jpg

Zarzadzaniedhcp6.jpg

Zarzadzaniedhcp7.jpg

Zarzadzaniedhcp8.jpg

Zarzadzaniedhcp9.jpg

Zarzadzaniedhcp10.jpg

Zarzadzaniedhcp11.jpg

Zakres musi zostać uaktywniony

Zarzadzaniedhcp12.jpg

Dzierżawy adresów

Jak widać na obrazku jakaś stacja robocza wydzierżawiła 1 adres z puli.

Zarzadzaniedhcp13.jpg

Zastrzeżenia adresów

Zastrzeżeń adresów używamy jeśli chcemy, aby klient zawsze otrzymywał ten sam adres IP.

Zarzadzaniedhcp14.jpg

Zarzadzaniedhcp15.jpg

Zarzadzaniedhcp16.jpg

Jak widać stacja robocza odnowiła adres. Został przypisany nowy z zastrzeżenia.

Zarzadzaniedhcp17.jpg

Konfigurowanie opcji zakresu

Zarzadzaniedhcp18.jpg

Dodajemy adres IP rutera

Zarzadzaniedhcp19.jpg

Jak widać na obrazku stacja robocza pobrała nowy adres bramy domyślnej.

Zarzadzaniedhcp20.jpg