Typowe zadania, najczęściej pojawiające się w etapie praktycznym egzaminu na technika teleinformatyka

Z SOISK systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

UWAGA: Jak może wiecie, od 2012 roku zadania egzaminacyjne robi się nie na stacji roboczej a serwerze. Jednak większość poniższych treści jest aktualna, gdyż robi się to tak samo. Wyjątkiem jest tworzenie użytkowników, gdyż konta zakładamy w Active Directory. Instalacja AD i DNS jest w temacie Instalacja Active Directory i serwera DNS, a tworzenie kont Zarządzanie kontami użytkowników w domenie

Konfigurowanie stacji roboczej do pracy w sieci

Zadanie egzaminacyjne występujące zawsze. Na szczęście proste.

Statyczne nadanie adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej, serwera DNS

Przeważnie sieć trzeba skonfigurować ręcznie. Nawet jak pracujesz w sieci z serwerem, to w zadaniu egzaminacyjnym napisano, że "DHCP jest wyłączone"

Panel sterowania => Połączenie sieciowe

Konfiguracja1.jpg

Konfiguracja2.jpg

Ręczna konfiguracja sieci. Musicie znać adres IP, maska sieciowa uzupełniana jest automatycznie. W przypadku podsieci trzeba ją samemu wpisać. Bramą sieciową jest najbliższy ruter albo serwer, przeważnie ma pierwszy adres z danej sieci (do pracy w sieci LAN nie trzeba wpisywać, chyba że jesteśmy w domenie). Serwer DNS jest niezbędny do rozpoznawania nazw (jeśli mamy prosty LAN, nie trzeba wpisywać).

Konfiguracja3.jpg

Dodanie komputera do grupy roboczej

Wlasciwoscisystemu.jpg

Gruparobocza.jpg

Sprawdzenie konfiguracji sieci

Do sprawdzenie konfiguracji służy polecenie ipconfig /all

Konfiguracja4.jpg

Sprawdzenie komunikacji sieciowej

Służy do tego polecenie ping, przykładowo:

ping 192.168.0.1
ping serwer

Konfiguracja-ping.jpg

Dodanie komputera do domeny

Wlasciwoscisystemu.jpg

Dodomeny.jpg

Hasło musi być domenowe, a nie lokalne

Dodomeny2.jpg


Zabezpieczanie folderów

Jeśli chcesz korzystać z zabezpieczeń NTFS musisz wyłączyć proste udostępnianie plików.


Na zrzucie nie widać zakładki zabezpieczenia

Zabezpieczenia ntfs1.jpg

Wybierz narzędzia => opcje folderów i odznacz opcje proste udostępnianie plików (zalecane)

Zabezpieczenia ntfs2.jpg

Pojawiła się zakładka zabezpieczenia

Zabezpieczenia ntfs3.jpg

Lista ACL (dostępu)

Zabezpieczenia ntfs4.jpg

Usuwanie użytkowników i grup, które nie mają mieć dostępu do folderu.

Zabezpieczenia ntfs5.jpg

Pojawił się komunikat oznajmiający, że nie można tego uczynić, gdyż obiekt dziedziczy uprawnienia. Aby to zrobić wchodzimy w zaawansowane

Zabezpieczenia ntfs6.jpg

Wyłączamy dziedziczenie oraz klikamy kopiuj. Wybranie opcji usuń spowodowałoby usunięcie wszystkich użytkowników i grup.

Zabezpieczenia ntfs7.jpg

Teraz możemy usunąć zbędnych użytkowników.

Zabezpieczenia ntfs8.jpg

Administrator po zalogowaniu się na swoje konto nie ma dostępu do zabezpieczonego folderu. Może ominąć zabezpieczenia zmieniając właściciela. Oczywiście pozostali użytkownicy nie mogą tego uczynić.

Zabezpieczenia ntfs9.jpg

Zabezpieczenia ntfs10.jpg

Zabezpieczenia ntfs11.jpg

Tworzenie kont użytkowników wraz z przypisaniem do grupy

Do zarządzania kontami najwygodniej użyć zarządzenie komputerem Aby dodać użytkownika postępuj zgodnie ze zrzutami.

Zarzadzanie kontami1.jpg

Zarzadzanie kontami2.jpg

Zarzadzanie kontami3.jpg

Domyślnie każde utworzone w ten sposób konto należy do grupy użytkownicy, czyli jest kontem z ograniczeniami. Mimo wszystko dobrze jest pokazać w pracy egzaminacyjnej zrzut z przynależnością użytkownika do grupy.

Na poniższych zrzutach pokazano jak dodać użytkownika do grupy administratorzy

Zarzadzanie kontami4.jpg

Zarzadzanie kontami5.jpg

Zarzadzanie kontami6.jpg

Zarzadzanie kontami7.jpg

Zarzadzanie kontami8.jpg


Udostępnianie plików i folderów w sieci

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy w ogóle macie to zainstalowane. Standardowo na pewno jest, chyba że specjalnie pod zadanie egzaminacyjne czy sprawdzian ktoś usunął.

Udostepnianie1.jpg

Aby udostępnić folder należy wywołać menu podręczne i wybrać widoczną opcje.

Udostepnianie2.jpg

Udostepnianie3.jpg

Najpewniejszym sposobem dostępu do udostępnionego udziału jest wpisanie jego adresu IP np. \\192.168.0.2. Wpisanie nazwy może od razu nie działać, jak samo jak przeglądanie "moje miejsca sieciowe"

Udostepnianie4.jpg

Należy uwierzytelnić się przy pomocy loginu i hasła (oczywiście, chyba nie trzeba dodawać, że podajemy użytkownika i hasło komputera do którego próbujemy się dostać)

Udostepnianie5.jpg

Bezpieczniej jest do celów przeglądania zasobów włączyć konto gościa. Nigdy nie należy podawać hasła administracyjnego, gdyż wówczas przez udziały administracyjne ktoś miałby nieograniczony dostęp do dysków.

Udostepnianie6.jpg

Udostepnianie7.jpg

Oprócz włączenia samego konta gościa należy wejść w secpol.msc i wyłączyć dla gościa odmowę logowania z sieci.

Udostepnianie9.jpg

Jak widać uzyskaliśmy dostęp do zasobów.

Udostepnianie10.jpg

Udostepnianie11.jpg

Należy pamiętać, że zabezpieczenia NTFS są nadrzędne, więc one decydują o dostępie. Na zrzutach poniżej odmówiono grupie wszyscy dostępu.

Udostepnianie12.jpg

Udostepnianie13.jpg

Instalacja drukarki i udostępnienie jej w sieci

Aby zainstalować drukarkę postępuj zgodnie ze zrzutami.

Instalacjadrukarki1.jpg

Instalacjadrukarki2.jpg

Włączy się kreator dodawanie drukarki

Instalacjadrukarki3.jpg

Mimo, że nasza drukarka podłączona jest bezpośrednio do sieci, wybieramy opcję "drukarka lokalna..."

Instalacjadrukarki4.jpg

Instalacjadrukarki5.jpg

Automatycznie kreator nie znalazł drukarki. Dodamy ją ręcznie. Zaznacz "standard TCP/IP port"

Instalacjadrukarki6.jpg

Instalacjadrukarki7.jpg

Podaj adres IP lub nazwę drukarki

Instalacjadrukarki8.jpg

Instalacjadrukarki9.jpg

Instalacjadrukarki10.jpg

Musimy zainstalować sterowniki do drukarki. Jeśli nie ma ich w systemie, możemy zainstalować z dysku lub sieci.

Instalacjadrukarki11.jpg

Określamy nazwę drukarki oraz czy ma być domyślna.

Instalacjadrukarki12.jpg

Określamy czy chcemy ją udostępnić w sieci.

Instalacjadrukarki13.jpg

Instalacjadrukarki14.jpg

Instalacjadrukarki15.jpg

Instalacjadrukarki16.jpg

Kopiowanie sterowników

Instalacjadrukarki17.jpg

Wydruk strony testowej

Instalacjadrukarki18.jpg

Instalacja udostępnionej drukarki

Instalacjadrukarki3.jpg

Wybieracie drukarkę sieciową.

Instalacjadrukarki19.jpg

Podajecie ścieżkę sieciową.

Instalacjadrukarki20.jpg

Instalacjadrukarki21.jpg

Instalacjadrukarki22.jpg

Instalacjadrukarki23.jpg