Windows 10 - punkt przywracania systemu

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Co to jest punkt przywracania

Punkty przywracania są tworzone, aby umożliwić użytkownikom wybór poprzednich stanów systemu. Każdy punkt przywracania zawiera informacje niezbędne do przywrócenia systemu do wybranego stanu. Punkty przywracania są tworzone przed wprowadzeniem kluczowych zmian w systemie.

Tworzenie punktu przywracania

Wchodzimy w utwórz punkt przywracania


Punktprzyw1.png


Jak widać ochrona jest wyłączona. Nie możemy utworzyć punktu przywracania, ani przywrócić. Możemy przejść do konfiguracji.

Punktprzywr2.png

Włączamy ochronę systemu.


Punktprzyw3.png


Przechodzimy do utworzenia punktu przywracania


Punktprzyw4.png


Należy nazwać punkt przywracania. Najlepiej, aby ta nazwa nam się kojarzyła ze zmianami dokonywanymi w systemie. Akurat tutaj przed instalacją sterowników.

Punktprzyw5.png


Jak widać tworzony jest punkt przywracania.


Punktprzyw6.png


Punkt przywracanie został stworzony poprawnie.


Punktprzyw7.png

Przywracanie z punktu

Przywracanie systemu z punktu przywracania jest intuicyjne. Musimy wybrać interesujący nas punkt i potwierdzić. Należy pamiętać, że punkt przywracania nie przywróci, ani nie usunie nam żadnych dokumentów. Do tego służy kopia zapasowa z historii plików Windows 10 - Kopia zapasowa z historii plików

Punktprzyw8.png

Punktprzyw9.png

Punktprzyw10.png

Punktprzyw11.png

Punktprzyw12.png

Punktprzyw13.png

Punktprzyw14.png

Punktprzyw15.png

Automatyczne punkty przywracania

Punkty przywracania tworzone są przez następujące zdarzenia:

  • Instalacja aplikacji (pod warunkiem, że aplikacja korzysta z instalatora zgodnego z System Restore)
  • Przy aktualizacji systemu z Windows Update
  • Uruchomienie System Restore