Windows Server 2016 - dodanie komputera z Windows 10 do domeny

Z Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Konfigurowanie interfejsu sieciowego na Windows 10

Konfigurację sieci w Windows 10 opisałem dokładniej w Windows 10 - konfigurowanie sieci

Pamiętajmy, ze musimy być w tej samej sieci LAN co serwer. Jeśli w sieci nie używany dynamicznego przydzielania adresacji to musimy ustawić adresy ręcznie. W moim przypadku serwer ma adres IP 192.168.200.1. Ustawimy adresację na 192.168.200.10. Najczęstszym błędem, który skutkuje brakiem możliwości dodania się do domeny, jest pomijanie adresu DNS. Adresem serwera DNS jest adres naszego serwera.

Dodaniewin10dodomeny1.png

Sprawdzenie komunikacji klient - serwer

Na kliencie poleceniem ping sprawdzamy czy oba hosty się komunikują. Jeśli się nie komunikują to sprawdź jakie masz ustawienia zapory.

Dodaniewin10dodomeny2.png

Dodanie klienta do domeny

Na kliencie wchodzimy do Panel sterowania\System i zabezpieczenia\System

Dodaniewin10dodomeny3.png

Dodaniewin10dodomeny4.png

Dodaniewin10dodomeny5.png

Dodaniewin10dodomeny6.png

Dodaniewin10dodomeny7.png

Dodaniewin10dodomeny8.png

Logowanie do domeny z klienta

Nawet po dodaniu możemy logować się do komputera lokalnie. Aby zalogować się do domeny wpisujemy nazwa_domeny\login np. soisk\administrator. Można też alternatywnie wpisać login@nazwa_domeny, np. administrator@soisk

Dodaniewin10dodomeny9.png

Użytkownicy i komputery usługi Active Directory

Na serwerze w narzędziach administracyjnych mamy narzędzie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. W jednostce organizacyjnej Computers widzimy dodane do domeny maszyny.

Dodaniewin10dodomeny10.png